RTU Olaines Tehnoloģiju koledža

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža (OMTK) ir valsts akreditēta profesionālās augstākās izglītības iestāde ar struktūrvienību – profesionālā vidusskola. Tā ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo trešā un ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālistus ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozarē.

Interesenti ar vidējo izglītību OMTK var iegūt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un četru līmeņu profesionālo kvalifikāciju šādās studiju programmās:

  • vides aizsardzības tehnoloģija, kvalifikācija – vides tehnologs;
  • biotehnoloģija, kvalifikācija – biotehnologs;
  • pārtikas produktu kvalitātes kontrole, kvalifikācija – pārtikas kvalitātes speciālists;
  • pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija, kvalifikācija – pārtikas produktu pārstrādes speciālists.

Studiju ilgums augstskolā klātienē  ir 2 un 2,5 gadi.

Skolēni pēc 9. klases beigšanas var iegūt profesionālo vidējo izglītību ar trīs līmeņu kvalifikāciju šādās izglītības programmās:

  • vides aizsardzība, kvalifikācija – vides tehniķis;
  • ķīmijas tehnoloģijas, kvalifikācija – biotehnologa palīgs;
  • ķīmijas tehnoloģijas, kvalifikācija – analītiskās ķīmijas tehniķis;
  • inženiermehānika, kvalifikācija – ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis;
  • pārtikas produktu kvalitātes kontrole, kvalifikācija – pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs.

Mācību ilgums vidusskolā klātienē  ir 4 gadi.

Personas ar vidējo izglītību var apgūt arī inženiermehāniku un iegūt 3. līmeņa rūpniecisko iekārtu mehāniķa kvalifikāciju. Mācību ilgums klātienē ir 1,5 mācību gadi.

Izglītība, kas iegūta Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, ir konkurētspējīga gan Latvijā, gan ārvalstīs. OMTK absolventi  iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un var turpināt mācības Latvijas un citu valstu augstskolās.

Koledža studentiem piedāvā labiekārtotas, ar modernām tehnoloģijām aprīkotas mācību telpas un laboratorijas, prakses vietas vadošajos Latvijas uzņēmumos un stažēšanos ārzemēs radniecīgās mācību iestādēs. Studentiem ir daudzveidīgas sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas.

OMTK absolventiem ir iespēja atrast augsti kvalificētu darbu veiksmīgos nozares uzņēmumos.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža piedāvā arī dažādas profesionālās pilnveides programmas un īsteno profesionālās tālākizglītības programmas.

Plašāk - www.omtk.lv