Jaunieši

Olaines novada jaunieši savā novadā jūtas saprasti un atbalstīti. Jauniešiem ir iespēja gan izkopt talantus un spējas, gan īstenot savas idejas dažādos pašvaldības finansētos projektos.

Lai veicinātu bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā, pašvaldība regulāri rīko bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu, kurā var piedalīties Olaines novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskās personas, kas pretendē uz finansiālu atbalstu.

Olaines novada pašvaldība rīko arī jauniešu projektu konkursus, lai dotu reālu iespēju jauniešiem īstenot savas idejas. Ikviens Olaines novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kura dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā vai kurš mācās kādā no Olaines novada skolām, var iesniegt projektu un atbalsta gadījumā saņemt finansējumu savas idejas īstenošanai.

Novada pašvaldība katru gadu vasarā īsteno skolēnu nodarbinātības pasākumus, lai dotu iespēju jauniešiem iegūt pirmo darba pieredzi un prasmes.

Olaines novada jauniešiem ir arī savs portāls – www.olainesjauniesiem.lv

FB konts jauniešiem - https://www.facebook.com/olainesjauniesiem/ 


Olaines Jauniešu centrs "Popkorns"

Veselības iela 7, Olaine

Tālrunis: 24337287

E-pasts: popkorns@olaine.lv

Lai atbalstītu novada jauniešu iniciatīvas un veicinātu viņu līdzdalību sabiedrības dzīvē, ir izveidots jauniešu centrs "Popkorns", ko jaunieši ļoti iecienījuši. Centrs ir vieta, kur jaunieši var tikties ar draugiem un domubiedriem, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, piedalīties radošajās darbnīcās, un, pats galvenais, – izteikt un  realizēt savas idejas.

Pēc jauniešu iniciatīvas pie centra Veselības ielā 7, Olainē, novada pašvaldība ir radījusi jaunu, īpaši jauniešiem domātu vietu – Popkorna skvēru. Tas paredzēts gan atpūtai brīvā dabā, gan dažādiem izklaides pasākumiem.

Darba laiks: 

P. 15:00-20:00

O. 15:00-20:00

T. 15:00-20:00

C. 15:00-20:00

P. 15:00-20:00

S. 14:00-19:00


Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs "OLAKS"

Stacijas iela 38A, Olaine

Tālrunis:  67965662; 27819675

E-pasts:  iveta.lejniece@soc.olaine.lv 

Olainē darbojas bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs, kura mērķis ir sniegt sociālā atbalsta pakalpojumus Olaines novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem no gada līdz 18 gadu vecumam un veicināt sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu iekļaušanos sabiedrībā. Centrā "OLAKS" bērni un jaunieši var:

  • pavadīt brīvo laiku kopā ar vienaudžiem, spēlēt dažādas spēles, sportot;
  • iegūt jaunas prasmes un iemaņas radošajās darbnīcās;
  • piedalīties dažādos pasākumos un nometnēs;
  • piedalīties novada pašvaldības rīkotajos jauniešu konkursos.

Vecāki un vecvecāki centrā OLAKS var:

  • piedalīties mācību kursos, lekcijās vecākiem;
  • saņemt speciālistu konsultācijas.

Darba laiks:

P.: 12.00 - 20.00

O. - Pk.: 8.00 - 20.00

S.: 10.00 - 18.00

Sv.: slēgts