Sociālā un materiālā palīdzība - sociālā dienesta pabalsti

Šajā sadaļā ir apkopota informācija par sociālo un materiālo palīdzību, kuru sniedz Olaines sociālais dienests saskaņā Olaines novada domes sasitošajiem noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem.

Šeit jūs atradīsiet informāciju par pabalstu par bērna piedzimšanu, zelta kāzās, dzīves jubilejās, ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērnu, krīzes situācijā u.c.

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Apbedīšanas pabalsts

Vienreizēju pabalstu 300 euro piešķir par mirušu nepilngadīgu personu.

Vienreizēju pabalstu 500 euro piešķir par mirušu personu, par kuru neizmaksā valsts apbedīšanas pabalstu, un par Olaines novada teritorijā mirušu neatpazītu personu.

Pabalstu līdz 500 euro piešķir par mirušu trūcīgu personu, mirušu vecuma pensijas saņēmēju vai personu ar invaliditāti. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Pielikums:
Nosaukums: Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu piešķir par izdevumiem par dzīvokli.

Pielikums:
Nosaukums: Pabalsti aizbildnim

pabalsts ikdienas izdevumiem;

pabalsts bērna ēdināšanas izmaksu segšanai;

pabalsts bērna apģērba iegādei.

Pielikums: