Sociālā un materiālā palīdzība - sociālā dienesta pabalsti

Šajā sadaļā ir apkopota informācija par sociālo un materiālo palīdzību, kuru sniedz Olaines sociālais dienests saskaņā Olaines novada domes sasitošajiem noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem.

Šeit jūs atradīsiet informāciju par pabalstu par bērna piedzimšanu, zelta kāzās, dzīves jubilejās, ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērnu, krīzes situācijā u.c.

Daudz banknošu 10, 20 un 50 eiro vērtībā

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu piešķir par izdevumiem par dzīvokli.

Pielikums:
Nosaukums: Pabalsti aizbildnim

pabalsts ikdienas izdevumiem;

pabalsts bērna ēdināšanas izmaksu segšanai;

pabalsts bērna apģērba iegādei.

Pielikums:
Nosaukums: Pabalsti audžuģimenei

Pakalpojuma apraksts un iesnieguma veidlapa pieejami te

Pielikums: