Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

 
Aktualizēts rīkojuma teksts - šeit