Projekta logotips

Saskaņā ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumu un 2014. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 727 Darbības programma “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 

Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” Olaines novada teritorijā nodrošina Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu.

 

Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks

2020. gada 17. decembrī valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi) saistībā ar izmaiņām trūcīgā un maznodrošinātā statusam Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra Fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras:

  • atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 190 euro);
  • atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro);
  • nonākušas krīzes situācijā.

Tāpat kā līdz šim pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa.

Tiek saglabāta prasība uz sociālo dienestu izsniegtajām izziņām maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro) veikt norādi/ atzīmi “Mājsaimniecība atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" 4.1.3. apakšpunktu”. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības minimālo ienākumu slieksnis noteikts mazāks par 327/229 euro, Fonda atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības.

  • Komplektu saņēmējiem tiek atjaunota iespēja saņemt visu paredzēto atbalsta apjomu vienā reizē.
  • No 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. janvārim un no 2023. gada 1. februāra līdz 2023. gada 30. aprīlim katrai personai mājsaimniecībā ir tiesības papildus saņemt vienu pārtikas “P” paku par katru ceturksni. Saņemšanai jāuzrāda izziņa par statusa esamību šajā periodā vai perioda daļā.
  • No 2023. gada 1. janvāra atbalstu var saņemt arī maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 264 euro (tiek paaugstināts ienākumu līmenis).

Infografika - ceļš līdz ES atbalsta komplektiem

Atbalsta komplektu izdales vietas Olaines novadā 

Atbalsta komplektu izsniegšanas daudzums 

Saistībā ar patēriņa cenu strauju pieaugumu būs pieejamas papildu pārtikas pakas

Pārskats par izsniegtajām atbalsta pakām 2021. gadā 

 

P/a "Olaines sociālais dienests", līdzdarbojoties Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izdalē, organizē papildpasākumus atbalsta komplektu saņēmējiem.

Papildpasākumu mērķis ir sniegt zināšanas un atbalstu personīgo un ģimenes sociālo problēmu risināšanai.

“Olaines sociālais dienests”, Higiēnas centrā, Zemgales ielā 31, ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 16.00 tiek piedāvātas individuālās konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas izdales komplektos esošajiem produktiem vai par ikdienā svarīgām tēmām.

Pieteikties un sīkāka informācija pa tālr. 29735221 (Ilona).

Indikatīvs papildpasākumu laika grafiks 2022. gadam
Ceturksnis Plānotie papildpasākumi
1.

1. Individuālas brīvprātīgo konsultācijas.  (1x nedēļā)

2. Socializēšanās pasākums Ukrainas civiliedzīvotājiem, bērniem plānota ekskursija uz Briežu dārzu.

2.

1.“Praktisko darbu skola”. Pašpalīdzības grupas sanāksme, pieaicinot atkarību speciālistu.

2. Individuālas brīvprātīgo konsultācijas.  (1x nedēļā)

3. Socializēšanās pasākums – ekskursija uz Jūrmalu.

3.

1.“Praktisko darbu skola”, Pašpalīdzības grupas sanāksme. 

2. Individuālas brīvprātīgo konsultācijas.  (1x nedēļā)

4.

1. “Praktisko darbu skola”, Pašpalīdzības grupas sanāksme.

2. Individuālas brīvprātīgo konsultācijas.  (1x nedēļā)

Ar atbalsta komplektu saturu aicinām iepazīties te.

Plašāku informāciju par Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām veiktajām aktivitātēm var iegūt atbalstapakas.lv .