Saskaņā ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumu un 2014. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 727 Darbības programma “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 

Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” Olaines novada teritorijā nodrošina Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu.

 

Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks

2020. gada 17. decembrī valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi) saistībā ar izmaiņām trūcīgā un maznodrošinātā statusam Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra Fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras:

  • atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 190 euro);
  • atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro);
  • nonākušas krīzes situācijā.

Tāpat kā līdz šim pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa.

Tiek saglabāta prasība uz sociālo dienestu izsniegtajām izziņām maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro) veikt norādi/ atzīmi “Mājsaimniecība atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" 4.1.3. apakšpunktu”. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības minimālo ienākumu slieksnis noteikts mazāks par 327/229 euro, Fonda atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības.

Visas sociālā dienesta līdz 2020. gada 31. decembrim izsniegtās izziņas par atbilstību trūcīgas personas statusam un izziņas, kas apliecina, ka ģimene (persona) atzīta par maznodrošinātu, ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām vai pagarinājuma periodu dēļ ārkārtējās situācijas, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim.

Infografika - ceļš līdz ES atbalsta komplektiem 2021. gadā

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņa pagarināšana ārkārtas situācijā

Ceļš līdz ES atbalsta pakām  ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās

Atbalsta komplektu izdales vietas Olaines novadā 

Atbalsta komplektu izsniegšanas daudzums 2021. gadā

Papildpasākumi atbalsta komplektu saņēmējiem

Ar atbalsta komplektu saturu aicinām iepazīties te.

Plašāku informāciju par Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām veiktajām aktivitātēm var iegūt atbalstapakas.lv .

Gada nogalē mazaizsargātās mājsaimniecības varēs saņemt papildu pārtikas komplektus