Saistošie noteikumi

Nr. Nr.SN9/2018
Stājas spēkā: 30.11.2018
Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā
Pielikums:
Nr. Nr.SN19/2016
Stājas spēkā: 26.01.2017
Par Olaines novada simboliku
Pielikums:
Nr. Nr.SN10/2016
Stājas spēkā: 01.01.2017
Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā
Pielikums: