Saistošie noteikumi

Nr. SN9/2018
Stājas spēkā: 30.11.2018
Nr. SN19/2016
Stājas spēkā: 26.01.2017
Par Olaines novada simboliku
Pielikums:
Nr. SN10/2016
Stājas spēkā: 01.01.2017
Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā (Ar grozījumiem 25.09.2019.)
Pielikums: