Pašvaldības atbalsts

Olaines novads jau četrus gadus piedalās grantu programmā “(ie)dvesma”.

 

  • Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides (skat. zemāk saistošos noteikumus)

Saistošie noteikumi

Nr. SN10/2016
Stājas spēkā: 01.01.2017