Pašvaldības atbalsts

Grantu programma "(ie)dvesma"

SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu un Olaines, Mārupes, Ķekavas un Siguldas novadiem turpina 2017.gadā iesākto iniciatīvu - grantu programmu “(ie)dvesma”. Tās mērķis ir atbalstīt iepriekš minēto pašvaldību teritorijā strādājošos jaunuzņēmumus un vēl neīstenotas biznesa idejas.

Kopējā programmā pieejamā finansiālā atbalsta summa 2018. gadā bija 60 000 eiro, bet maksimālā naudas summa vienam grantam – 10 000 eiro.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides

Saistošie noteikumi

Nr. Nr.SN10/2016
Stājas spēkā: 01.01.2017
Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā
Pielikums: