Pašvaldības atbalsts

Olaines novads jau sešus gadus piedalās grantu programmā “(ie)dvesma”.


Valsts atbalsts

Finanšu institūcija ALTUM

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings utml.).

ALTUM atbalsta:

  • biznesa uzsācējus;
  • mazos un vidējos uzņēmumus;
  • lauksaimniekus;
  • iedzīvotājus.

ALTUM piedāvātie valsts atbalsta instrumenti paredzēti uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu izaugsmi.

Reģionālais biznesa inkubators

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


 

Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs kopā ar grantu programmas (ie)dvesma uzvarētājiem no Olaines novada - SIA Vurcs un Aiju Ozolu

Saistošie noteikumi

Nr. SN10/2016
Stājas spēkā: 01.01.2017