Uzņēmējdarbības vide

Olaines novadā 2021. gada sākumā reģistrēti 1468 aktīvi uzņēmumi (pēc Uzņēmumu reģistra un Komercreģistra datiem).

2020. gadā reģistrēti 72 jauni uzņēmumi*.

Galvenās novadā pārstāvētās nozares: farmācija, ķīmija, metālapstrāde, kokrūpniecība, kūdras ieguve, loģistikas pakalpojumi, būvniecība.

Potenciāli attīstāmās nozares: IKT, tūrisms, mežsaimniecība, lauksaimniecība, pakalpojumu centri.

Uzņēmējdarbību veicinošs apstāklis ir laba infrastruktūra un galvaspilsētas tuvums.

Uzņēmumi  ar lielāko apgrozījumu 2020. gadā*:

  1. AS Olainfarm
  2. SIA Bohnenkamp
  3. SIA LATVIJAS APTIEKA
  4. SIA  CrossChem
  5. SIA AKATRANS
  6. SIA Lyngson
  7. AS BAO
  8. SIA Deco Energy
  9. AS Olaines ūdens un siltums
  10. SIA NORDIC PLAST

Novadā ir trīs lieli loģistikas parki:

*Statistikas avots – SIA Lursoft

Bezdarba līmenis novadā pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem 2020.gadā svārstās ap 4,3%, kas ir tuvu dabiskajam bezdarbam.

Nekustama īpašuma karte. Kartē ir atspoguļoti zemes gabali attīstībai un telpas nomai. 

Aicinām privātīpašniekus, kuriem pieder nekustamais īpašums (telpas, ēkas, zeme) un kuri vēlas  ar šīs kartes starpniecību to piedāvāt (noma, pārdošana) investoriem uzņēmējdarbības veikšanai, sazināties ar Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Edīti Alksni, tālrunis 29417886, e-pasts: onuac@olaine.lv.