Uzņēmējdarbības vide

Olaines novadā 2019. gada sākumā reģistrēti 1950 uzņēmumi,no tiem aktīvi uzņēmumi - 1549.

2018. gadā reģistrēti 113 jauni uzņēmumi.

Galvenās nozares: farmācija, ķīmija, metālapstrāde, kokrūpniecība, kūdras ieguve, loģistikas pakalpojumi, būvniecība.

Potenciāli attīstāmās nozares: IKT, tūrisms, mežsaimniecība, lauksaimniecība, pakalpojumu centri.

Eksporta izcilnieki 2017. gadā:

  •  AS Olainfarm, SIA Nordic Plast, SIA Pharmidea

Lielākais apgrozījums 2018. gadā:

  • AS Olainfarm; SIA Bohenkamp; SIA Latvijas Aptieka; SIA Girtekos Logistika; AS Biolars; SIA Dinair Filton.

Kopā šo sešu uzņēmumu apgrozījums bija 201,7 miljoni eiro.

 

Uzņēmējdarbību veicinošs apstāklis ir laba infrastruktūra un galvaspilsētas tuvums.

Bezdarba līmenis novadā svārstās ap 3,8%, kas ir tuvu dabiskajam bezdarbam.

Novadā ir trīs lieli loģistikas parki:

 

Nekustama īpašuma karte. Kartē ir atspoguļoti zemes gabali attīstībai un telpas nomai. 

Aicinām privātīpašniekus, kuriem pieder nekustamais īpašums (telpas, ēkas, zeme) un kuri vēlas  ar šīs kartes starpniecību to piedāvāt (noma, pārdošana) investoriem uzņēmējdarbības veikšanai, sazināties ar Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Edīti Alksni, tālrunis 29417886, e-pasts: onuac@olaine.lv.