Olaines panorāma
Apmācības vecākiem, kuri audzina bērnu līdz 7 gadu vecumam, "Bērnu emocionālā audzināšana"

Apmācības vecākiem, kuri audzina bērnu līdz 7 gadu vecumam, "Bērnu emocionālā audzināšana"

Aktivitāšu plāni

16.09.2021 18:00

Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs „OLAKS”, Stacijas iela 38A, Olaine

Olaines novada p/a "Olaines Sociālais dienests" organizē

bezmaksas apmācību kursu Olaines novada vecākiem, kuri audzina bērnu līdz 7 gadu vecumam

„BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA” (BEA)

Nodarbību tēmas:

  1. Izpratne par bērna attīstību un temperamentu.
  2. Kā veicināt bērnu ķermeņa kontroles un pozitīva ķermeņa pašvērtējuma veidošanos.
  3. Kā veicināt drošas piesaistes veidošanos.
  4. Kā veicināt valodas un komunikācijas prasmju attīstību.
  5. Kā veicināt spēlēšanās un fantāzijas attīstību.
  6. Kā veicināt pozitīva pašvērtējuma veidošanos.
  7. Disciplinēšanas metodes.
  8. Kā veicināt emociju pašregulācijas attīstību.
  9. Kā veicināt saskarsmes iemaņu, empātijas un gādīguma attīstību.
  10. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas prasmju attīstību.

Tēmas papildina viena otru un līdz ar to ir nepieciešams apmeklēt visas nodarbības. Nodarbību ilgums apmēram 2,5-3 stundas.

Apmācības notiks reizi nedēļā no plkst. 18.00 Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā „OLAKS”, Stacijas  ielā 38A, Olainē. Pēc piedalīšanās nodarbībās vecākiem tiks izsniegtas apliecības.

Ņemot vērā šobrīd valstī noteiktos ierobežojumus nodarbībās klātienē drīkstēs piedalīties vecāki, kuri varēs uzrādīt COVID-19 sertifikātus.

Apmācības vada: sociālās darbinieces ar ilgstošu pieredzi vecāku izglītojošo grupu vadīšanā Villija Pakalne un Inguna Bergmane.

Pirmā nodarbība: 16.09.202. plkst. 18.00

Iepriekšēja pieteikšanās un sīkāka informācija pie V.Pakalnes pa tālr. 26637213 līdz 09.09.2021.

Plakāta saturs ietver iepriekšējo tekstu.