Olaines panorāma
Laivu brauciens - ekspedīcija pa Misu

Laivu brauciens - ekspedīcija pa Misu

Sports

20.04.2019 09:00

Misas upe (no Plakanciema tilta līdz Dalbes tiltam)

Kopējais ceļa garums no Plakanciema tilta līdz Dalbes tiltam - 19 km.

Informējam:

Pasākuma laikā notiks Personas datu apstrāde (fotografēšana un filmēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

Pārzinis: Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv.

Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai.

Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines Domes Vēstis",  interneta portālā - www.olaine.lvwww.olainessports.lv, sociālajā tīklā Facebook pašvaldības,  Olaines Sporta centra kontā, Olaines Sporta  centra Instagram kontā, kā arī dažādos mārketinga materiālos pēc pašvaldības ieskatiem.