2020. gada 25. novembra domes sēdes darba kārtība


Olaines novada domes kārtējās sēdes notiek vienu reizi mēnesī - trešdienā, plkst. 15.00, domes sēžu zālē - Zemgales ielā 33, 3.stāvā, Olainē. Ja nepieciešams, tiek sasauktas ārkārtas sēdes.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta Olaines novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis”, bet domes lēmumi - interneta mājas lapā www.olaine.lv. Domes sēžu  audio ierakstus  var noklausīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā „Pašvaldība-Domes lēmumi”.

Iedzīvotāji, uz kuriem attiecas konkrētais lēmums, to saņem pa pastu vai pašvaldībā (Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Zemgales ielā 33, 1.st., Olainē).

Visi lēmumi ir publiski pieejami uz vietas Olaines novada pašvaldībā.