2020. gada 1. aprīļa ārkārtas domes sēdes darba kārtība

Ņemot vērā Ministru kabineta noteikto ārkārtējo situāciju un tās ierobežojumus, kopš 25. marta komiteju un domes sēdes notiek  attālināti  -  tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), līdz ar to  interesentiem  domes sēdi  klātienē apmeklēt nav iespējams.

Domes sēžu  audio ierakstus  var noklausīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā „Pašvaldība-Domes lēmumi”.


Olaines novada domes kārtējās sēdes notiek vienu reizi mēnesī - trešdienā, plkst. 15.00, domes sēžu zālē - Zemgales ielā 33, 3.stāvā, Olainē. Ja nepieciešams, tiek sasauktas ārkārtas sēdes.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta Olaines novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis”, bet domes lēmumi - interneta mājas lapā www.olaine.lv.

Iedzīvotāji, uz kuriem attiecas konkrētais lēmums, to saņem pa pastu vai pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.

Visi lēmumi ir publiski pieejami uz vietas Olaines novada pašvaldībā.