2022. gada 28. septembra Olaines novada domes sēdes darba kārtība


Olaines novada domes kārtējās sēdes notiek vienu reizi mēnesī - trešdienā, plkst. 15.00, domes sēžu zālē - Zemgales ielā 33, 3.stāvā, Olainē. Ja nepieciešams, tiek sasauktas ārkārtas sēdes.

Ārkārtējās situācijas laikā sēdes notiek attālināti - videokonferences veidā.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta Olaines novada pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevumā „Olaines domes vēstis”, bet domes lēmumi - tīmekļa vietnē www.olaine.lv. Domes sēžu  audio ierakstus var noklausīties tīmekļa vietnes www.olaine.lv sadaļā „Pašvaldība-Domes lēmumi”.

Iedzīvotāji, uz kuriem attiecas konkrētais lēmums, to saņem pa pastu vai pašvaldībā (Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Zemgales ielā 33, 1.st., Olainē).

Visi lēmumi ir publiski pieejami uz vietas Olaines novada pašvaldībā.