2020. gada 29. janvāra domes sēdes darba kārtība

Olaines novada domes kārtējās sēdes notiek vienu reizi mēnesī - trešdienā, plkst. 15.00, domes sēžu zālē - Zemgales ielā 33, 3.stāvā, Olainē. Ja nepieciešams, tiek sasauktas ārkārtas sēdes.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta Olaines novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis”, bet domes lēmumi - interneta mājas lapā www.olaine.lv.

Iedzīvotāji, uz kuriem attiecas konkrētais lēmums, to saņem pa pastu vai pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.

Visi lēmumi ir publiski pieejami uz vietas Olaines novada pašvaldībā.