Noslēgtie iepirkuma līgumi 2019.gadā

 

Olaines novada pašvaldība

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
       

 Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko

uzraudzību un tehnisko apkopi

SIA "Restart IT" EUR 11 573,28 No: 07.01.2019.
Līdz: 06.01.2022.

Olaines 1.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
       

 Olaines 2.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
       

 Olaines Kultūras centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par Jaunolaines Kultūras nama remontdarbiem SIA "Reimiks" EUR 28 175,20 No: 14.01.2019.
Līdz: 22.02.2019.

 Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko

uzraudzību un tehnisko apkopi

SIA "Restart IT"  EUR 5 076,00 No: 07.01.2019.
Līdz: 06.01.2022.

  Olaines Mūzikas un mākslas skola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš

 Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko

uzraudzību un tehnisko apkopi

SIA "Restart IT"  EUR 1 522,80 No: 07.01.2019.
Līdz: 06.01.2022.

  Olaines PII "Dzērvenīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš

 Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko

uzraudzību un tehnisko apkopi

SIA "Restart IT"  EUR 1 522,80 No: 07.01.2019.
Līdz: 06.01.2022.

  Olaines PII "Magonīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš

 Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko

uzraudzību un tehnisko apkopi

SIA "Restart IT"   EUR 2 436,48 No: 07.01.2019.
Līdz: 06.01.2022.

  Olaines PII "Zīle"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš

 Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko

uzraudzību un tehnisko apkopi

SIA "Restart IT"  EUR 1 218,24 No: 07.01.2019.
Līdz: 06.01.2022.

  Olaines SPII "Ābelīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš

 Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko

uzraudzību un tehnisko apkopi

 SIA "Restart IT" EUR 2 538,00 No: 07.01.2019.
Līdz: 06.01.2022.

  Olaines Sporta centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš

 Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko

uzraudzību un tehnisko apkopi

SIA "Restart IT"  EUR 710,64 No: 07.01.2019.
Līdz: 06.01.2022.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš

 Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko

uzraudzību un tehnisko apkopi

 SIA "Restart IT" EUR 609,12 No: 07.01.2019.
Līdz: 06.01.2022.

  PA "Olaines sociālais dienests"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš

 Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko

uzraudzību un tehnisko apkopi

SIA "Restart IT"  EUR 3 756,24 No: 07.01.2019.
Līdz: 06.01.2022.