Deputāti pieņem iedzīvotājus, pēc iepriekšēja pieraksta (pa tālr. 67964333, 20178620), katru pirmdienu un katru ceturtdienu no plkst.16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, un Dienas centra "Gaismas" telpās, Gaismās.


OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2020. GADA NOVEMBRĪ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

25.11.

plkst. 15.00

videokonference

A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

19.11.

plkst. 15.00

videokonference

 A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

10.11.

plkst. 15.00

videokonference

 D.Ļebedevs

I.Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

11.11.

plkst. 15.00

videokonference

I.Purviņa

I.Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

05.11.

12.11.

19.11.

26.11.

plkst. 16.00

 Zāle 2.stāvs

M.Siliņa

S.M. Indersone

t.20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

04.11.

11.11.

25.11.

plkst. 15.00

319. kab.

 

I.Vilnere

 

L.Āze

t.67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

03.11.

17.11.

(nodaļu vadītāji)

plkst. 9.00

videokonference

Ģ.Batrags

B. Vigupe

t.67146015

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

10.11.

24.11.

plkst. 9.00

videokonference

Ģ. Batrags

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme

04.11.

plkst.15.00

(izglītības iestādes, pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

videokonference

Ģ.Batrags

B. Vigupe

t.67146015

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

12.11.

plkst. 9.00

208. kab. Ģ. Batrags

E. Grūba

t.67146017

 

11.

Pieņem deputāti:

1. Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33;

2. Dienas centra "Gaismas" telpās.

pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00 - 18.00

(pēc iepriekšēja pieraksta)

Pieņemšana notiek klātienē vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

Pierakstīties var Olaines novada pašvaldībā

t.67964333,

20178620,

deputātu tālruņa numuri