Deputāti pieņem iedzīvotājus, pēc iepriekšēja pieraksta (pa tālr. 67964333, 20178620), katru pirmdienu un katru ceturtdienu no plkst.16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, un Dienas centra "Gaismas" telpās, Gaismās.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2020. GADA SEPTEMBRĪ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

23.09.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs

A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

16.09.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs

 A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

15.09.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs

 D.Ļebedevs

I.Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

09.09.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs

I.Purviņa

I.Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

03.09.

10.09.

17.09.

24.09.

plkst. 16.00

 Zāle 2.stāvs

I.Gavriloviča

S.M. Indersone

t.20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

02.09.

09.09.

16.09.

23.09.

plkst. 15.00

319. kab.

 

I.Vilnere

 

L.Āze

t.67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

15.09.

(nodaļu vadītāji)

plkst. 9.00

Zāle 3.stāvs

Ģ.Batrags

B. Vigupe

t.67146015

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

08.09.

22.09.

plkst. 9.00

Zāle 3.stāvs

Ģ. Batrags

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

B. Vigupe

t.67146015

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme

02.09.

plkst.15.00

(izglītības iestādes, pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

Zāle 3.stāvs

Ģ.Batrags

B. Vigupe

t.67146015

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

10.09.

plkst. 9.00

208. kab. Ģ. Batrags

E. Grūba

t.67146017

 

11.

Pieņem deputāti:

1. Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33;

2. Dienas centra "Gaismas" telpās.

pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00 - 18.00

(pēc iepriekšēja pieraksta)

Pieņemšana notiek klātienē vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

Pierakstīties var Olaines novada pašvaldībā

t.67964333,

20178620,

deputātu tālruņa numuri