Deputāti pieņem iedzīvotājus, pēc iepriekšēja pieraksta (pa tālr. 67964333, 20178620), katru pirmdienu un katru ceturtdienu no plkst.16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, un Dienas centra "Gaismas" telpās, Gaismās. Ārkārtējās situācijas laikā deputāti iedzīvotājus pieņem attālināti.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2020. GADA JŪNIJĀ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

30.06.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs vai videokonference

A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

17.06.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs vai videokonference

 A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

16.06.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs vai videokonference

 D.Ļebedevs

I.Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

10.06.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs vai videokonference

I.Purviņa

I.Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

04.06.

11.06.

18.06.

25.06.

plkst. 16.00

 Zāle

2.stāvs

 

 

I.Gavriloviča

S.M. Indersone

20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

03.06.

10.06.

17.06.

plkst. 15.00

319.

kab.

 

rakstveida procesā

I.Vilnere

 

L.Āze

67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

02.06.

(nodaļu vadītāji)

plkst. 9.00

 

16.06.

(nodaļu vadītāji)

plkst.9.00

Videokonference

 

 

Zāle 3.stāvs vai videokonference

K. Matuzone

 

 

Ģ. Batrags

B. Vigupe

67146015

 

 

B. Vigupe

67146015

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

09.06.

plkst. 9.00

videokonference

Ģ. Batrags

 

B. Vigupe

67146015

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme

03.06.

plkst.14.00

(izglītības iestādes)

 

plkst. 16.00

(pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

videokonference

K.Matuzone

B. Vigupe

67146015

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

11.06.

plkst. 9.00

208. kab. vai videokonference Ģ. Batrags

E. Grūba

67146017

11.

Pieņem deputāti:

1. Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33;

2. Dienas centra "Gaismas" telpās.

Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00 - 18.00

(Pēc iepriekšēja pieraksta)

Pieņemšana notiek klātienē vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

 

67964333