Deputāti pieņem iedzīvotājus, pēc iepriekšēja pieraksta (pa tālr. 67964333, 20178620), katru pirmdienu un katru ceturtdienu no plkst.16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, Jaunolainē un Dienas centra "Gaismas" telpās, Gaismās.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2019. GADA AUGUSTĀ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

28.08.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

21.08.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

 A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komit. sēde

20.08.

plkst.15.00

Zāle

3.stāvs

 D.Ļebedevs

I.Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

14.08.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

I.Purviņa

I.Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

01.08.

08.08.

15.08.

22.08.

29.08.

plkst. 16.00

 Zāle

2.stāvs

 

 

I.Gavriloviča

S.M. Indersone

20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

07.08.

14.08.

21.08.

28.08.

plkst. 15.00

319.

kab.

I.Vilnere

 

L.Āze

67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

06.08.

(visi darbinieki)

plkst. 9.00

 

20.08.

(nodaļu vadītāji)

plkst.9.00

Zāle 

3.stāvs

 

 

Zāle

2.stāvs

K. Matuzone

 

 

Ģ. Batarags

A. Melnace

67146016

 

 

B. Vigupe

67146049

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

13.08.

27.08.

plkst. 9.00

Zāle

2.stāvs

K. Matuzone

Ģ. Batarags

 

 

A. Melnace

67146016

B. Vigupe

67146049

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme

07.08.

plkst.15.00

Zāle

3.stāvs

K. Matuzone

A. Melnace

67146016

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

08.08.

plkst. 9.00

208.kab. K. Matuzone

E. Grūba

67146017

11. Olaines novada izglītības iestāžu pedagogu konference

27.08.

plkst. 9.30

Jaunolaines kultūras nams  

M. Zaube

29437683

12.

Pieņem deputāti:

1. Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33;

2. Dienas centra "Gaismas" telpās.

PIRMDIENĀS un

CETURTDIENĀS

no plkst. 

16.00 - 18.00

(Pēc iepriekšēja pieraksta)

 

Pierakstīties var:

Olaines novada pašvaldībā

t.:67964333