Deputāti pieņem iedzīvotājus, pēc iepriekšēja pieraksta (pa tālr. 67964333, 20178620), katru pirmdienu un katru ceturtdienu no plkst.16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, Jaunolainē un Dienas centra "Gaismas" telpās, Gaismās.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2019. GADA JŪNIJĀ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

19.06.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

I.Purviņa

I.Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

12.06.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

 A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komit. sēde

11.06.

plkst.15.00

Zāle

3.stāvs

 D.Ļebedevs

I.Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

05.06.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

I.Purviņa

I.Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

06.06.

13.06.

20.06.

27.06.

plkst. 16.00

 Zāle

2.stāvs

 

 

I.Gavriloviča

S.M. Indersone

20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

05.06.

12.06.

19.06.

26.06.

plkst. 15.00

319.

kab.

I.Vilnere

 

L.Āze

67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

04.06.

(visi darbinieki)

plkst. 9.00

 

18.06.

(nodaļu vadītāji)

plkst.9.00

Zāle 

3.stāvs

 

 

Zāle

2.stāvs

Ģ. Batarags

B. Vigupe

67146049

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

11.06.

25.06.

plkst. 9.00

Zāle

2.stāvs

Ģ. Batarags

B. Vigupe

67146049

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme

06.06.

plkst.15.00

Zāle

3.stāvs

Ģ. Batarags

B. Vigupe

 67146049

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

13.06.

plkst. 9.00

208.kab. Ģ. Batarags

B. Vigupe

67146049

11.

Pieņem deputāti:

1. Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33;

2. Dienas centra "Gaismas" telpās.

PIRMDIENĀS un

CETURTDIENĀS

no plkst. 

16.00 - 18.00

(Pēc iepriekšēja pieraksta)

 

Pierakstīties var:

Olaines novada pašvaldībā

t.:67964333