OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2021. GADA OKTOBRĪ

* veiktas izmaiņas saskaņā ar Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. ONP/1.28./21/31-DPR "Par Olaines novada pašvaldības komiteju un domes sēžu norisi attālinātā saziņā" (pamatojums Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu")

Sēdes nosaukums

Datums,

laiks

Norises vieta

Sēdes vadītājs

Lietvedis

Domes sēde

27.10.

plkst. 15.00

videokonference*

 

A. Bergs

 

 

I. Vagnere

t.67146025

Finanšu komitejas sēde

20.10.

plkst. 15.00

videokonference*

 A. Bergs

I. Vagnere

t.67146025

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

19.10.

plkst. 15.00

videokonference*

D. Ļebedevs

I. Kaimiņa

t.67146022

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

13.10.

plkst. 15.00

videokonference*

 

L. Gulbe

I. Kaimiņa

t.67146022

Administratīvās komisijas sēde

07.10.

14.10.

21.10.

28.10.

plkst. 16.00

 zāle, 2.stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

I.Gavriloviča

I.Gavriloviča

t.20141714

 

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

06.10.

13.10.

20.10.

27.10.

plkst. 15.00

319. kab., 3. stāvs, Zemgales iela 33, Olaine

 

I. Vilnere

 

L. Āze

t.67146049

Pašvaldības nodaļu vadītāju sanāksme

05.10.

19.10.

plkst. 9.00

videokonference

 

 

 

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

12.10.

26.10.

plkst. 9.00

videokonference

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme (izglītības iestādes, pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

06.10.

plkst.15.00

videokonference

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

14.10.

plkst. 9.00

208. kab., 2.stāvs, Zemgales iela 33, Olaine Ģ. Batrags

E. Grūba

t.67146017

 

Pieņem deputāti:
1.Olaines novada pašvaldībā,
Zemgales ielā 33;
2.Dienas centra "Gaismas" telpās.
PIRMDIENĀS un
CETURTDIENĀS no
16.00-18.00
(pēc iepriekšēja
pieraksta)
Pieņemšana notiek klātienē vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

Pierakstīties
var
Olaines
novada
pašvaldībā

67964333