Deputāti pieņem iedzīvotājus, pēc iepriekšēja pieraksta (pa tālr. 67964333, 20178620), katru pirmdienu un katru ceturtdienu no plkst.16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, un Dienas centra "Gaismas" telpās, Gaismās.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2020. GADA APRĪLĪ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

29.04.

plkst. 15.00

videokonference

A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

22.04.

plkst. 15.00

videokonference

 A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

21.04.

plkst. 15.00

videokonference

 D.Ļebedevs

I.Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

15.04.

plkst. 15.00

videokonference

I.Purviņa

I.Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

02.04.

09.04.

16.04.

23.04.

30.04.

plkst. 16.00

 Zāle

2.stāvs

 

 

I.Gavriloviča

S.M. Indersone

20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

01.04.

08.04.

15.04.

22.04.

29.04.

plkst. 15.00

319.

kab.

 

rakstveida procesā

I.Vilnere

 

L.Āze

67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

07.04.

(nodaļu vadītāji)

plkst. 9.00

 

21.04.

(nodaļu vadītāji)

plkst.9.00

Attālināti

 

 

Attālināti

Ģ. Batrags

 

 

Ģ. Batrags

B. Vigupe

67146015

 

 

B. Vigupe

67146015

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

14.04.

28.04.

plkst. 9.00

Zāle

2.stāvs vai attālināti

 

Ģ. Batrags

 

B. Vigupe

67146015

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme

08.04.

plkst.14.00

(izglītības iestādes)

 

plkst. 16.00

(pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

Attālināti

Ģ. Batrags

B. Vigupe

67146015

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

09.04.

plkst. 9.00

Attālināti Ģ. Batrags

E. Grūba

67146017

11.

Pieņem deputāti:

1. Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33;

2. Dienas centra "Gaismas" telpās.

ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotāju pieņemšana klātienē

pašvaldības telpās nenotiek

Pieņemšana notiek attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

 

67964333