Deputāti pieņem iedzīvotājus, pēc iepriekšēja pieraksta (pa tālr. 67964333, 20178620), katru pirmdienu un katru ceturtdienu no plkst.16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, un Dienas centra "Gaismas" telpās, Gaismās.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2019. GADA SEPTEMBRĪ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

23.10.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

16.10.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

 A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komit. sēde

15.10.

plkst.15.00

Zāle

3.stāvs

 D.Ļebedevs

I.Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

09.10.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

I.Purviņa

I.Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

03.10.

10.10.

17.10

24.10.

31.10.

plkst. 16.00

 Zāle

2.stāvs

 

 

I.Gavriloviča

S.M. Indersone

20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

02.10.

09.10.

16.10.

23.10.

30.10.

plkst. 15.00

319.

kab.

I.Vilnere

 

L.Āze

67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

01.10.

(visi darbinieki)

plkst. 9.00

 

15.10.

(nodaļu vadītāji)

plkst.9.00

Zāle 

3.stāvs

 

 

Zāle

2.stāvs

Ģ. Batarags

 

 

Ģ. Batarags

B. Vigupe

67146049

 

 

B. Vigupe

67146049

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

08.10.

22.10.

plkst. 9.00

Zāle

2.stāvs

 

Ģ. Batarags

 

B. Vigupe

67146049

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme 02.10.

plkst.15.00

Zāle

3.stāvs

Ģ. Batarags

B. Vigupe

67146049

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

10.10.

plkst. 9.00

208.kab. Ģ. Batarags

E. Grūba

67146017

11.

Pieņem deputāti:

1. Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33;

2. Dienas centra "Gaismas" telpās.

PIRMDIENĀS un

CETURTDIENĀS

no plkst. 

16.00 - 18.00

(Pēc iepriekšēja pieraksta)

 

Pierakstīties var:

Olaines novada pašvaldībā

t.:67964333