OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2022. GADA JANVĀRĪ

Olaines novada domes kārtējā sēde, Sociālo, izglītības un kutūras jautājumu komitejas sēde, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde, Finanšu komitejas sēde notiek vienu reizi mēnesī plkst. 15.00 Zemgales ielā 33, 3.stāvā, Olainē. Ja nepieciešams, tiek sasauktas ārkārtas sēdes. Ārkārtējās situācijas laikā sēdes notiek attālināti - videokonferences veidā.

Sēdes nosaukums

Datums,

laiks

Norises vieta

Sēdes vadītājs

Lietvedis

Domes sēde

26.01. - kārtējā domes sēde

plkst. 15.00

Zemgales iela 33, Olaine,

videokonferences režīmā ZOOM platformā

 

A. Bergs

 

 

I. Vagnere

t.67146025

Finanšu komitejas sēde

19.01., 20.01.

plkst. 15.00

Zemgales iela 33, Olaine,

videokonferences režīmā ZOOM platformā

 A. Bergs

I. Vagnere

t.67146025

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

18.01.

plkst. 15.00

Zemgales iela 33, Olaine,

videokonferences režīmā

D. Ļebedevs

I. Kaimiņa

t.67146022

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

12.01.

plkst. 15.00

Zemgales iela 33, Olaine,

videokonferences režīmā ZOOM platformā

 

L. Gulbe

I. Kaimiņa

t.67146022

Administratīvās komisijas sēde

06.01.

13.01.

20.01.

27.01.

plkst. 16.00

 zāle, 2.stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

I.Gavriloviča

I.Gavriloviča

t.20141714

 

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

05.01.

12.01.

19.01.

26.01.

plkst. 15.00

319. kab., 3. stāvs, Zemgales iela 33, Olaine

 

I. Vilnere

 

L. Āze

t.67146049

Pašvaldības nodaļu vadītāju sanāksme

04.01.

18.01.

plkst. 9.00

videokonferences režīmā ZOOM platformā

 

 

 

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

11.01.

25.01.

plkst. 9.00

videokonferences režīmā,

ZOOM platformā

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme (izglītības iestādes, pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

05.01.

plkst.15.00

videokonferences režīmā, ZOOM platformā

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

13.01.

plkst. 9.00

208. kab., 2.stāvs, Zemgales iela 33, Olaine Ģ. Batrags

E. Grūba

t.67146017

 

Pieņem deputāti:
1.Olaines novada pašvaldībā,
Zemgales ielā 33;
2.Dienas centra "Gaismas" telpās.
PIRMDIENĀS un
CETURTDIENĀS no
16.00-18.00
(pēc iepriekšēja
pieraksta)
Pieņemšana notiek klātienē vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

Pierakstīties
var
Olaines
novada
pašvaldībā

 

67964333