Deputāti pieņem iedzīvotājus, pēc iepriekšēja pieraksta (pa tālr. 67964333, 20178620), katru pirmdienu un katru ceturtdienu no plkst.16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, un Dienas centra "Gaismas" telpās, Gaismās.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2020. GADA JANVĀRĪ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

29.01.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas un Finanšu komitejas kopīgā sēde

23.01.

plkst. 13.00

Zāle

3.stāvs

A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

3.

Finanšu komitejas sēde

22.01.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

 A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

4.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

21.01.

plkst.15.00

Zāle

3.stāvs

 D.Ļebedevs

I.Kaimiņa

t.67146022

5.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

15.01.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

I.Purviņa

I.Kaimiņa

t.67146022

6.

Administratīvās komisijas sēde

02.01.

09.01.

16.01.

23.01.

30.01.

plkst. 16.00

 Zāle

2.stāvs

 

 

I.Gavriloviča

S.M. Indersone

20141714

 

7.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

08.01.

15.01.

22.01.

29.01.

plkst. 15.00

319.

kab.

I.Vilnere

 

L.Āze

67146049

8. Pašvaldības darbinieku sanāksme

07.01.

(visi darbinieki)

plkst. 9.00

 

21.01.

(nodaļu vadītāji)

plkst.9.00

Zāle 

3.stāvs

 

 

Zāle

2.stāvs

Ģ. Batrags

 

 

Ģ. Batrags

B. Vigupe

67146015

 

 

B. Vigupe

67146015

9. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

14.01.

28.01.

plkst. 9.00

Zāle

2.stāvs

 

Ģ. Batrags

 

B. Vigupe

67146015

10. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme

08.01.

plkst.15.00

Zāle

3.stāvs

Ģ. Batrags

B. Vigupe

67146015

11. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

09.01.

plkst. 9.00

208.kab. Ģ. Batrags

E. Grūba

67146017

12.

Pieņem deputāti:

1. Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33;

2. Dienas centra "Gaismas" telpās.

PIRMDIENĀS un

CETURTDIENĀS

no plkst. 

16.00 - 18.00

(pēc iepriekšēja pieraksta)

 

Pierakstīties var:

Olaines novada pašvaldībā

t.:67964333