Deputāti pieņem iedzīvotājus, pēc iepriekšēja pieraksta (pa tālr. 67964333, 20178620), katru pirmdienu un katru ceturtdienu no plkst.16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, un Dienas centra "Gaismas" telpās, Gaismās.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2019. GADA DECEMBRĪ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

18.12.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

11.12.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

 A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

10.12.

plkst.15.00

Zāle

3.stāvs

 D.Ļebedevs

I.Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

04.12.

plkst. 15.00

Zāle

3.stāvs

I.Purviņa

I.Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

05.12.

12.12.

19.12.

plkst. 16.00

 Zāle

2.stāvs

 

 

I.Gavriloviča

S.M. Indersone

20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

04.12.

11.12.

18.12.

plkst. 15.00

319.

kab.

I.Vilnere

 

L.Āze

67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

03.12.

(visi darbinieki)

plkst. 9.00

 

17.12.

(nodaļu vadītāji)

plkst.9.00

Zāle 

3.stāvs

 

 

Zāle

2.stāvs

Ģ. Batrags

 

 

Ģ. Batrags

B. Vigupe

67146015

 

 

B. Vigupe

67146015

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

10.12.

plkst. 9.00

Zāle

2.stāvs

 

Ģ. Batrags

 

B. Vigupe

67146015

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme

05.12.

plkst.15.00

Zāle

3.stāvs

Ģ. Batrags

B. Vigupe

67146015

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

12.12.

plkst. 9.00

208.kab. Ģ. Batrags

E. Grūba

67146017

11.

Pieņem deputāti:

1. Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33;

2. Dienas centra "Gaismas" telpās.

PIRMDIENĀS un

CETURTDIENĀS

no plkst. 

16.00 - 18.00

(Pēc iepriekšēja pieraksta)

 

Pierakstīties var:

Olaines novada pašvaldībā

t.:67964333