Deputāti pieņem iedzīvotājus, pēc iepriekšēja pieraksta (pa tālr. 67964333, 20178620), katru pirmdienu un katru ceturtdienu no plkst.16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, un Dienas centra "Gaismas" telpās, Gaismās.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2020. GADA JŪLIJĀ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

29.07.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs

A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

22.07.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs

 A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

21.07.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs

 D.Ļebedevs

I.Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

15.07.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs

I.Purviņa

I.Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

02.07.

09.07.

16.07.

23.07.

30.07.

plkst. 16.00

 Zāle 2.stāvs

 

 

I.Gavriloviča

S.M. Indersone

20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

01.07.

08.07.

15.07.

22.07.

29.07.

plkst. 15.00

319. kab.

 

 

I.Rezevska

I.Rezevska

I.Rezevska

I.Rezevska

I.Vilnere

 

L.Āze

67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

07.07.

(nodaļu vadītāji)

plkst. 9.00

 

21.07.

(nodaļu vadītāji)

plkst.9.00

Zāle 3.stāvs

 

 

Zāle 3.stāvs

Ģ.Batrags

 

 

Ģ. Batrags

B. Vigupe

67146015

 

 

B. Vigupe

67146015

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

14.07.

28.07.

plkst. 9.00

Zāle 3.stāvs

Ģ. Batrags

 

B. Vigupe

67146015

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme

08.07.

plkst.14.00

(izglītības iestādes)

 

plkst. 16.00

(pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

Zāle 3.stāvs

Ģ.Batrags

B. Vigupe

67146015

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

09.07.

plkst. 9.00

208. kab. Ģ. Batrags

E. Grūba

67146017

11.

Pieņem deputāti:

1. Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33;

2. Dienas centra "Gaismas" telpās.

pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00 - 18.00

(pēc iepriekšēja pieraksta)

Pieņemšana notiek klātienē vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

 

67964333,

20178620,

deputātu tālruņa numuri

 

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2020. GADA AUGUSTĀ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

26.08.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs

A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

19.08.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs

 A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

18.08.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs

 D.Ļebedevs

I.Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

12.08.

plkst. 15.00

Zāle 3.stāvs

L.Gulbe

I.Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

06.08.

13.08.

20.08.

27.08.

plkst. 16.00

 Zāle 2.stāvs

I.Gavriloviča

S.M. Indersone

t.20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

05.08.

12.08.

19.08.

26.08.

plkst. 15.00

319. kab.

 

I.Vilnere

 

L.Āze

t.67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

04.08.

(nodaļu vadītāji)

plkst. 9.00

 

18.08.

(nodaļu vadītāji)

plkst.9.00

Zāle 3.stāvs

 

 

Zāle 3.stāvs

Ģ.Batrags

 

 

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

 

 

D.Voliņeca

t.67146016

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

11.08.

25.08.

plkst. 9.00

Zāle 3.stāvs

Ģ. Batrags

Ģ. Batrags

D.Voliņeca

t.67146016

B. Vigupe

t.67146015

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme

05.08.

plkst.14.00

(izglītības iestādes)

 

plkst. 16.00

(pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

Zāle 3.stāvs

Ģ.Batrags

B. Vigupe

t.67146015

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

13.08.

plkst. 9.00

208. kab. Ģ. Batrags

E. Grūba

t.67146017

 

11.

Pieņem deputāti:

1. Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33;

2. Dienas centra "Gaismas" telpās.

pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00 - 18.00

(pēc iepriekšēja pieraksta)

Pieņemšana notiek klātienē vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

Pierakstīties var Olaines novada pašvaldībā

t.67964333,

20178620,

deputātu tālruņa numuri