OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2021. GADA MARTĀ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

24.03.

plkst. 15.00

videokonference

A. Bergs

I. Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

17.03.

plkst. 15.00

videokonference

 A. Bergs

I. Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

16.03.

plkst. 15.00

videokonference

 D.Ļebedevs

I. Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

10.03.

plkst. 15.00

videokonference

I. Purviņa

I. Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

04.03.

11.03.

18.03.

25.03.

plkst. 16.00

 Zāle 2.stāvs

I.Gavriloviča

I.Gavriloviča

t.20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

03.03.

10.03.

17.03.

24.03.

31.03.

plkst. 15.00

319. kab.

 

I. Vilnere

 

L. Āze

t.67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

02.03.

16.03.

(nodaļu vadītāji)

plkst. 9.00

videokonference

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

09.03.

23.03.

plkst. 9.00

videokonference

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme (izglītības iestādes, pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

03.03.

plkst.15.00

videokonference

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

11.03.

plkst. 9.00

208. kab. Ģ. Batrags

E. Grūba

t.67146017

 

11.

Deputāti pieņem

pēc iepriekšēja pieraksta

Pieņemšana notiek klātienē (piem., svaigā gaisā pēc abu pušu vienošanās) vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

 

deputātu tālruņa numuri