OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2021. GADA JANVĀRĪ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

27.01.

plkst. 15.00

videokonference

A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

20.01.

plkst. 15.00

videokonference

 A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

19.01.

plkst. 15.00

videokonference

 D.Ļebedevs

I.Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

13.01.

plkst. 15.00

videokonference

I.Purviņa

I.Kaimiņa

t.67146022

5.  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas un Finanšu komitejas kopīgā sēde

21.01.

plkst. 13.00

videokonference A.Bergs

I.Priedīte

t.67146025

6.

Administratīvās komisijas sēde

07.01.

14.01.

21.01.

28.01.

plkst. 16.00

 Zāle 2.stāvs

M.Siliņa

M.Siliņa

t.25400880

 

7.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

06.01.

13.01.

20.01.

27.01.

plkst. 15.00

319. kab.

 

I.Vilnere

 

L.Āze

t.67146049

8. Pašvaldības darbinieku sanāksme

05.01.

19.01.

(nodaļu vadītāji)

plkst. 9.00

videokonference

Ģ.Batrags

B. Vigupe

t.67146015

9. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

12.01.

26.01.

plkst. 9.00

videokonference

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

10. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme (izglītības iestādes, pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

06.01.

plkst.15.00

videokonference

Ģ.Batrags

B. Vigupe

t.67146015

11. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

14.01.

plkst. 9.00

208. kab. Ģ. Batrags

E. Grūba

t.67146017

 

12.

Deputāti pieņem

pēc iepriekšēja pieraksta

Pieņemšana notiek klātienē (piem., svaigā gaisā pēc abu pušu vienošanās) vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

 

deputātu tālruņa numuri