Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 18. janvāris

         

Jaunumi

2018-03-23
Olaines novadā top amatniecības un mākslas centrs
Olaines novada senioru biedrība "Liepas" uzsākusi projekta "Amatniecības un mākslas centra izveide Olaines novada senioru biedrībā" īstenošanu.

Biedrības telpās būs pieejamas keramikas un aušanas darbnīcas ar aprīkojumu – keramikas apdedzināšanas krāsni, elektrisko podnieka virpu un stellēm. Interesenti varēs radoši pavadīt savu brīvo laiku.

Projekts tiek īstenots ar mērķi estētiskās, funkcionālās un labiekārtotās telpās sniegt daudzpusīgas radošās pašpilnveides iespējas senioriem, bērniem un citiem, īpaši akcentējot latviešu tradicionālajā kultūrā balstītu mākslu un amatniecību.

Olaines novada senioru biedrībā "Liepas" darbojas amata meistari, kuri sniegs savu ieguldījumu Amatniecības un mākslas centra darbībā.

Projekta mērķgrupa ir Olaines iedzīvotāji un citi interesenti dažādās vecuma grupās, kuri vēlēsies izmantot iespēju Amatniecības un mākslas centrā kopīgi darboties radošā vidē un attīstīt savstarpējās saskarsmes spējas. Projekta īstenošana ļaus paplašināt biedrības darbību un pasākumos un nodarbībās iesaistīt vairāk iedzīvotāju.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu biedrības "Pierīgas partnerība" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas ir 10 529,93 eiro, publiskais finansējums – 9 476,94 eiro.

SVVA stratēģiju īsteno vietējā rīcības grupa – biedrības "Pierīgas partnerība" mērķis ir ar savu darbību veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novada teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Vairāk informācijas par biedrības "Pierīgas partnerība" darbību un atbalsta saņemšanas nosacījumiem – mājaslapā un sociālajos portālos.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansē- jumu. Valsts un Eiropas Savienī- bas atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Antons, Antis
Jaunumi e-pastā