Olaines panorāma
Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Olaines novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Olaines pašvaldības tīmekļvietne- www.olaine.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Olaines pašvaldības tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Vairākās lapas sadaļās tastatūras piekļuve nenodrošina iespēju atlasīt sev interesējošu laika periodu.
  • Vairākās sadaļās tehniski netiek nodrošināta attēlu tekstuālā alternatīva.
  • Vairākās sadaļās netiek ievērota pareiza virsrakstu hierarhija. Ne vienmēr tiek izmantots pirmā līmeņa virsraksts un atsevišķās sadaļās var būt izlaisti noteikti virsrakstu līmeņi.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2023. Izvērtēšanu veica Agnese Ditke.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Piekļūstamības alternatīvas

Konstatētās nepilnības piekļūstamības prasībās tiks novērstas tīmekļvietnes uzturēšanas līguma ietvaros.
Ja tālruņa ekrānlasītājam rodas problēmas ar galvenās navigācijas lietošanu, ieteicams izmantot lapas sadaļu "Lapas karte".

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

Agnese Ditke
Olaines novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 26341431 (uz norādīto tālruņa numuru var nosūtīt arī īsziņu)
E-pasts: agnese.ditke@olaine.lv

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 (septiņu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Ģirts Batrags,
Olaines novada pašvaldības izpilddirektors
E-pasts: girts.batrags@olaine.lv
Tālrunis: 29204909

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.12.2020 un atkārtoti pārskatīts 28.12.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Ģirts Batrags Olaines novada pašvaldības izpilddirektors.