Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 18. janvāris

         

Jaunumi

2017-05-25
Par Olaines novada pašvaldības materiālo atbalstu daudzbērnu ģimenēm
Aicinām iepazīties ar informāciju par materiālo atbalstu, kas, saskaņā ar Olaines novada domes 2016. gada 7. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2016 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā", pieejams daudzbērnu ģimenēm.

Olaines novada saistošo noteikumu izpratnē daudzbērnu ģimene ir ģimene, kur personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Persona (bērna likumiskais pārstāvis), kurai deklarēta dzīvesvieta Olaines novadā kopā ar bērnu (bērniem), iesniedz Dienestā iesniegumu par daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanu.

Daudzbērnu ģimenes statusa periods tiek noteikts no lēmuma pieņemšanas dienas: 1) līdz vecākā bērna pilngadībai vai līdz bāriņtiesas lēmumā par ārpusģimenes aprūpi noteiktajam termiņam, ja ģimenē ir tikai nepilngadīgi bērni; 2) uz 12 mēnešiem, ja ģimenē ir bērns, kurš sasniedzis pilngadību.

Daudzbērnu ģimenei, jā tā nesaņem sociālās palīdzības pabalstus kā trūcīga, maznodrošināta vai aizbildņu ģimene, ir tiesības par katru bērnu saņemt ēdināšanas pabalstu un pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz personas (bērna likumiskā pārstāvja), kurai deklarēta dzīvesvieta Olaines novadā kopā ar bērnu (bērniem), vai bērna, kas sasniedzis pilngadību, iesniegumu.

PABALSTS ĒDINĀŠANAI

Pabalsts skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs 100% apmērā. Ikmēneša ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts Olaines novada domes noteiktajā apmērā par faktiski apmeklēto dienu skaitu par katru bērnu, kurš apmeklē Olaines novada vai ārpus Olaines novada teritorijas tuvāk pamata dzīvesvietai esošo pirmsskolas izglītības iestādi vai apgūst izglītību Olaines novada vai ārpus Olaines novada teritorijas tuvāk pamata dzīvesvietai esošajā citas pašvaldības izglītības iestādē.

Pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts daudzbērnu ģimenes statusa periodā, bet, ja mainās izglītības iestāde – pēc atkārtota iesnieguma saņemšanas.

PABALSTS BĒRNA IZGLĪTĪBAI UN AUDZINĀŠANAI

72 EUR katram bērnam, sākot no 1. klases, vienu reizi kalendārā gada laikā, ja bērns mācās dienas apmācības izglītības iestādē. 

Papildu informācija un iesniegumu pieņemšana:

1. P/a "Olaines sociālais dienests" Olaines pilsētas klientu apkalpošanas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, 214. kabinetā, tālr. 67146046;

pieņemšanas laiki:          

pirmdienās 9.00–12.00, 13.00–19.00,

trešdienās 8.00–12.00, 13.00–17.00,

ceturtdienās 8.00–12.00, 13.00–18.00.

Klientu pieņemšana Olaines pilsētas klientu apkalpošanas centrā notiek ar iepriekšēju pierakstu, tālr. 67146041.

2. P/a "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā Jaunolainē, Meža ielā 2, tālr. 67811295;

pieņemšanas laiki:          

pirmdienās 10.00–12.00, 13.00–19.00,

ceturtdienās 8.00–12.00, 13.00–18.00.

3. P/a "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā Stūnīšos, Gaismas ielā 6, tālr. 67931164;

pieņemšanas laiki:          

pirmdienās 9.00–12.00, 13.00–19.00,

ceturtdienās 9.00–12.00, 13.00–18.00.

Ineta Buiķe,

Olaines novada p/a "Olaines sociālais dienests"

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāja

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Antons, Antis
Jaunumi e-pastā