Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 21. janvāris

         

Jaunumi

2018-04-26
Pašvaldība līdzfinansē dārzkopības sabiedrību koplietošanas zemes labiekārtošanu
Tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldība atbalsta Olaines novada dārzkopības kooperatīvās sabiedrības un biedrības, līdzfinansējot to koplietošanas zemes labiekārtošanas projektus. Dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām un biedrībām ir iespēja saņemt Olaines novada pašvaldības finansējumu līdz 80% no kopējām izmaksām šādām aktivitātēm (darbiem):
 • iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem izbūvei;
 • iekšējā apgaismojuma izbūvei;
 • iekšējās melioratīvās sistēmas sakārtošanai un/vai izbūvei;
 • citam zemes gabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukums, atkritumu konteineru laukums, gājēju ietves izbūve u.tml.).
Pašvaldības finansējuma apmērs ir atkarīgs no konkrētā dārzkopības kooperatīva iedzīvotāju veiktās nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) apmaksas, un to var noskaidrot, vēršoties pie Īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājas Ineses Čepules (tālr. 67146029, 29406641, inese.cepule@olaine.lv).

Ja projekta summa nepārsniedz kopējo NĪN, projekta finansējums tiek piešķirts līdz 80% no iesniegtā projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma.
Ja projekta summa pārsniedz kopējo NĪN, projekta finansējums tiek piešķirts:
 • līdz 80% no iesniegtā projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma (no saņemtā NĪN);
 • un līdz 50 % no iesniegtā projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma no summas, kura pārsniedz NĪN.
 Lai saņemtu pašvaldības finansējumu, dārzkopības kooperatīvajai sabiedrībai vai biedrībai ir:
 • jābūt reģistrētai Uzņēmuma reģistrā un bez parādsaistībām pret valsti un pašvaldību; 
 • dārzkopības kooperatīvajai sabiedrībai vai biedrībai jāpieņem lēmums ar ne mazāk kā 50% biedru balsu “par” par koplietošanas zemes labiekārtošanu.
Projekta realizēšanai jāatbilst visiem norādītajiem kritērijiem:
 • projekta darbi notiek uz dārzkopības koplietošanas zemes;
 • projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam un attīstības programmai;
 • projekts attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo projekta iesniedzējam piederošu publiski izmantojamu koplietošanas zemi.
Vairāk informācijas par noteikumiem un kārtību, kādā var saņemt pašvaldības finansējumu varat uzzināt: 
 • noteikumos "Kārtība, kādā Olaines novada pašvaldība piešķir finansējumu dārzkopības sabiedrībām koplietošanas zemes labiekārtošanai", kuri ir pieejami šeit;
 • pa tālr. 27093332 – Kristaps Kauliņš, Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs. 
Jautājumos par ceļu un meliorācijas grāvju sakārtošanu lūdzam vērsties pie  pašvaldības ceļu inženiera Anda Šarkovska (tālr. 20141670, e-pasts: andis.sarkovskis@olaine.lv). 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
2017. gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu realizēti 17 dārzkopības kooperatīvo sabiedrību un biedrību ierosināti projekti. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums šiem projektiem veido 204 973,93 EUR. Lielāko projektu  realizēja KDS “Rīts”, noasfaltējot uzreiz visu maģistrālo (koplietošanas) ceļu dārzkopības sabiedrības teritorijā (pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā bija 66 314,66 EUR). Var sekot KDS “Rīts” piemēram, bet var iet arī soli pa solim, kā to darīja KDS “Ziediņi”, noasfaltējot ceļu 100 metru garumā.
 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Agnese, Agnija, Agne
Jaunumi e-pastā