Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 20. oktobris

Projekti

2013-05-31
Par pašvaldības ielu apgaismojuma nomaiņu uz mūsdienīgākiem LED gaismekļiem.
Olaines novada pašvaldība pieņēma lēmumu uzsākt esošo nātrija spuldžu ielu stabu apgaismojumu nomaiņu pret daudz ekonomiskākiem un mūsdienīgākiem LED gaismekļiem, tādēļ gatavo un plāno iesniegt projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētajā atklātajā projektu konkursā Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā.

Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti ir pārliecināti, ka LED apgaismojums palīdzēs pašvaldībai samazināt elektroenerģijas patēriņu. To apstiprina arī veiktais tehniskais projekts un ekonomiskā analīze. Apgaismojumu iecerēts nomainīt Olaines pilsētā Zemgales ielas posma no krustojuma ar Zeiferta ielu līdz Dalbes ielai un tai pieguļošajā Skolas ielā un tālāk Stacijas iela līdz Dzērvenītes ielai, kā arī Jaunolainē- Priežu ielā.

Kopumā plānots nomainīt apgaismojumu 100 ielu stabiem. Paredzēts, ka 70% no projekta kopējām izmaksām varētu segt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) programmas ietvaros, savukārt 30% finansēs Olaines novada pašvaldība.

Latvijā šobrīd valda dažādi mīti par LED tehnoloģijām:

Pirmkārt daudzi tirgotāji sludina, ka ar LED iespējams samazināt elektroenerģijas patēriņu līdz 80-90%, kas šķiet diezgan nereāli. Speciālisti uzskata, ka tas ir populisms. Šādu elektroenerģijas ietaupījumu ar LED tehnoloģijām nav iespējams iegūt! Realizējot līdzīgus projektus, vairākās Latvijas pašvaldībās nomainot esošās spuldzes pret LED gaismekļiem, ir izdevies samazināt elektroenerģijas patēriņu pat līdz 60%. Tāpēc ir pamats uzskatīt, ka Olaines novadā pašvaldībā, ielu apgaismojumu nomainot pret LED, elektroenerģijas ietaupījums varētu būt apmēram 40%, ieguldījums atmaksātos apmēram 5 gadu laikā.

Otrs, ko parasti uzsver ir LED ilgmūžība. LED gaismekļi kalpo ilgāk nekā nātrija spuldzes, taču svarīgāks aspekts ir ražotāja garantija. Aprīkojot teritoriju ar nātrija spuldžu gaismekļiem, ražotājs pašam gaismeklim dod Latvijas Republikas likumdošanā noteikto divu gadu garantiju, taču spuldzēm garantija netiek dota ne Latvijā, ne arī citviet Eiropā. Ja nātrija gaismeklī spuldze izdegs, saimniekam – šajā gadījumā pašvaldībai- to nāksies mainīt par saviem līdzekļiem. Turpretim LED tehnoloģijām ražotājs dod garantiju visam gaismeklim kopumā - korpusam, spuldzei un barošanas blokam. Proti, ja gaismeklim garantijas laikā radīsies problēmas, ražotājs to nomainīs par saviem līdzekļiem.

 

Kāpēc Olaines novads tikai tagad nolēma uzsākt LED tehnoloģijās ievešanu? Zināms, kā pirms pieciem gadiem Latvijā atsevišķās pašvaldībās tika realizēti izmēģinājuma projekti - esošais ielu apgaismojums nomainīts pret LED. Diemžēl vairāki šie projekti izrādījās neveiksmīgi, iespējams, tāpēc, ka tika izmantoti Ķīnā ražoti lēti LED gaismekļi, tiem bija daudz trūkumu – pietrūka spilgtuma, gaismas vienmērības un izkliedētības. Turklāt tie patērēja daudz vairāk elektroenerģijas, nekā bija iepriekš plānots un uzrādīts aprēķinos. Pēdējos gados LED tehnoloģijas tik tiešām ir attīstījušās un turpina attīstīties milzu soļiem. Ir uzlabots gaismas spilgtums, izkliedētība, vienmērība, samazināts elektroenerģijas patēriņš un pats galvenais- tās ir kļuvušas lētākas pat par 30- 50 procentiem.

 

 

Olaines novada pašvaldības

Attīstības nodaļas vadītājs Sergejs Kirilovs

 

 

 

 

 

 

KPFI līdzfinansētie projekti 

Olaines novada izglītības iestādēs uzlabo energoefektivitāti

Projekta apraksts

 

 

ES līdzfinansētie projekti


Projekts “Handbook of positive European Citizen”

Projekta apraksts, elektroniskā grāmata par projektu šeit
 

Pabeigta  ES KF projekta Maģistrālās siltumtrases inženierkomunikācijas izbūve Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”

Projekta apraksts

Olaines novadā veikta pašvaldības ielu apgaismojuma nomaiņa uz mūsdienīgākiem LED gaismekļiem.

Projekta apraksts 

KF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā" īstenošana tuvojas noslēgumam

Projekta apraksts

Uzsākts KF projekts "Jaunolaines katlumājas energoefektivitātes paaugstināšanas realizācija"

Projekta apraksts

KF projekts " Maģistrālās siltumtrases izbūve Olaines novada Jaunolaines ciemā"

Projekta apraksts

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā vieta Gaismas)” 

Projekta apraksts
 

KF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā"

Projekta apraksts


ERAF projekts „Gājēju satiksmes drošības uzlabojumi Stūnīšu ciemā, Olaines novadā”

Projekta apraksts


ERAF projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā”

Projekta apraksts

 

ERAF līdzfinansētais projekts „Izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana, veicot informatizāciju Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā”

Projekta apraksts

 LEADER pieejas ietvaros atbalstītie projekti


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums


Realizēts projekts „Apgaismojuma ierīkošanas Olaines pilsētas mežaparkā”, kā rezultātā iedzīvotāji var justies komfortabli mežaparka teritorijā ne tikai dienas laikā, bet arī vakara tumšajās stundās.

Norit projekta „Veloceliņa izbūve Olaines pilsētas mežaparkā” realizācija, kura ietvaros jau šobrīd novada bērni var baudīt riteņbraukšanas un skrituļslidošanas priekus uz jaunā veloceliņa. Jāatzīmē, ka izbūvētais veloceliņš un uzstādītais apgaismojums mežaparkā ir daļa no Olaines mežaparka labiekārtošanas projekta, kuru īstenot plānots tuvāko gadu laikā.

Projekta „Atpūtas vietu labiekārtošana Olaines novadā” ietvaros ir uzstādīti soliņi un atkritumu urnas dažādās novada vietās: Olaines pilsētā labiekārtotas 9 atpūtas vietas, kur uzstādīti 23 soliņi un 10 atkritumu urnas, Jaunolainē- 12 soliņi un 7 atkritumu urnas.

Projekta „Aktīvā atpūtas laukuma izveide Olaines novadā” realizācija sniedz iespēju iedzīvotājiem aktīvi un veselīgi pavadīt savu brīvo laiku, izmantojot āra trenažierus. Kopumā tika uzstādīti 8 dažādi āra trenažieri Olaines stadiona teritorijā (Zeiferta ielā 4). Āra trenažieru priekšrocība ir iespēja tos izmantot dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem, kā arī tas, ka vingrot var svaigajā gaisā.

Finansiāls atbalsts ir saņemts šādiem projektiem:

„Bērnu rotaļu laukuma izveide Olaines pilsētā”. Projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunu bērnu rotaļu laukumu Olaines 2. vidusskolas stadiona teritorijā, demontētā rotaļu laukuma vietā. Plānotās projekta izmaksas 13628,75 LVL (pašvaldība- 5250,44 LVL, ELFLA- 8378,31 LVL).

• „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jaunolainē, Olaines novadā”. Projekta rezultātā jaunais aktīvās atpūtas laukums jauniešiem Jaunolainē, Pionieru ielā 92, tiks aprīkots ar dažāda veida vingrošanas iekārtām, izveidots strītbola laukuma un ierīkots apgaismojums. Plānotās projekta izmaksas 13030,33 LVL (pašvaldība- 5019.89 LVL, ELFLA- 8010.44 LVL).

• „Ziemas kalna izveide Olaines pilsētā”. Projekta ietvaros paredzēts labiekārtot esošo grunts uzbērumu Dalbes ielā (virzienā no pilsētas uz dārziem) un iegādāties specializētu sniega motociklu trašu izveidošanai, lai iedzīvotāji ziemas periodā var baudīt ziemas priekus uz jaunizveidota Ziemas kalna. Labiekārtošana ietver apgaismojuma ierīkošanu un esošā „kalna” virsmas izlīdzināšanas darbus. Plānotās projekta izmaksas 13103,16 LVL (pašvaldība- 5047,94 LVL, ELFLA- 8 055,22 LVL).
 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: info@fpda.lv 
 

Vārda dienas svin:
Leonīds, Leonīda
Jaunumi e-pastā
Oktobris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031