Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 21. februāris

Izsoles

 

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola sev piederoša neizīrēta divistabu dzīvokļa īpašuma Zeiferta ielā 3-21, Olainē, Olaines novadā, īres tiesības. Izsole notiks 2018. gada 20. februārī plkst. 10.00, Olaines novada pašvaldības telpās, 3. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Izsoles noteikumi pieejami šeit.


Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola sev piederoša neizīrēta vienistabas dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 30-29, Olainē, Olaines novadā, īres tiesības. Izsole notiks 2018. gada 20. februārī plkst. 11.00, Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Izsoles noteikumi pieejami šeit.


Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola sev piederoša neizīrēta divistabu dzīvokļa īpašuma Zeiferta ielā 3-19, Olainē, Olaines novadā, īres tiesības. Izsole notiks 2018. gada 20. februārī plkst. 14.00, Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Izsoles noteikumi pieejami šeit.


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldības aģentūra ‘’Olaines sociālais dienests’’ atsavina sev piederošu kustamo īpašumu - automašīnu CITROEN BERLINGO (izd.1999.g.). Izsole notiks 2018. gada 16. martā plkst.12.00, Olaines novada pašvaldības telpās, 2.stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Izsoles noteikumi pieejami šeit.


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli Gaismas ielā 2-1, Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā. Izsole notiks 2018. gada 13. februārī plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Izsoles noteikumi pieejami šeit.


Olaines novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi - zeme, kuru pēc fizisku personu atsavināšanas ierosinājuma, pašvaldība būtu gatava atsavināt publiskā atsavināšanas izsolē (pasūtot neatkarīga vērtētāja novērtējumu).

Interesenti ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā un iesniegt pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumus par šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemi), kura atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un paredzēta apbūvei:

Nr.p.k.

NĪ nosaukums

Platība ha

NĪLM

1.

"Atlantika" Nr.15, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā,

(Kadastra numurs 80800200163)

0.0616

0601

 


Ar īres tiesību izsolēm saprot to, ka pašvaldība sev piederošo dzīvokļa īpašumu izlemj nodot publiskā īres tiesību izsolē.
Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi.
Izsolē var piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kurām ir pastāvīgi (ikmēneša) ienākumi (to pierāda ar darba devēja izsniegtu izziņu vai VSAA izziņu par ikmēneša pensijas saņemšanu).
Ja pašvaldība izsola vienistabas dzīvokli, izsolē var piedalīties jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija u.tml.).
Ja pašvaldība izsola divistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta divās kārtās.
Pirmajā kārtā piedalās personas, kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas izsoli nepiesakās personas ar nepilngadīgiem bērniem, notiek otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona.
Ja pašvaldība izsola trīsistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir divi vai trīs nepilngadīgi bērni.
Persona, kura vairāksolīšanā ir ieguvusi pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un viņa ģimenes locekļu (laulātā un nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai, nodrošinot iekšējo kosmētisko remontu, kā arī uz īres līguma pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi, interneta vai televīzijas pakalpojumu.

Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

- īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem. Ja īres līguma darbības laikā netiek konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu var pagarināt uz noteiktu laiku. Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa atsavināšanu saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām. Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;

- atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda un saņem zemesgrāmatu aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis kļūst par personas īpašumu, kas dod tiesības īpašniekam lemt par tālāko rīcību ar sev piederošo īpašumu, kā, piemēram, dāvināt, pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.
 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Vārda dienas svin:
Eleonora, Ariadne
Jaunumi e-pastā
Februāris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728