Orientēšanās

Piedāvājam visiem interesentiem izmēģināt spēkus orientēšanās sportā. Kādu laiku atpakaļ ir uzzīmēta Olaines apkārtnes orientēšanās karte, daļu no kuras esam izmantojuši, lai izveidotu Olaines Mežaparka orientēšanās distanci. Mežaparka apkārtnē ir izvietoti un kartē iezīmēti 13 kontrolpunkti. Izmantojot šeit publicēto karti un kompasu, jebkurš var mēģināt apgūt orientēšanās sporta pamatus, lai droši varētu piedalīties Olaines Rogainingā un citās orientēšanās sacensībās.

Pirms došanās distancē uz A4 formāta lapas jāizdrukā krāsainu karti. Kontrolpunkti dabā nav numurēti (paraugs attēlā), un var brīvi izvēlēties to apmeklēšanas kārtību.

Kartes apzīmējumi