BIBLIOTĒKAS

Olaines novada iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu Olaines novada administratīvajā teritorijā nodrošina 3 bibliotēkas - Olaines Bibliotēka, kurā darbojas pieaugušo abonements, lasītava un Bērnu literatūras nodaļa, Jaunolaines Bibliotēka un Gaismu Bibliotēka. Visās novada bibliotēkās ir pieejami bezmaksas interneta pakalpojumi. Olaines Bibliotēkā bezmaksas publiskai lietošanai ir piedāvāti 5 datori, bērnu literatūras nodaļā – 5 datori. Jaunolaines Bibliotēkā - 4 datori, Gaismu Bibliotēkā - 3 datori.