KONTAKTI

Rekvizīti: Olaines novada pašvaldības iestāde

Olaines Kultūras centrs

      Reģistrācijas Nr. 90000023873

      Zeiferta iela 11, Olaine,

      Olaines novads, LV-2114

      AS "Swedbank"

      Kods: HABALV22

      Konts: LV20HABA0551036016533

 

Olaines Kultūras centra e-pasts: kultura@olaine.lv

 

 

Olaines Kultūras nams

 

 Tālrunis: 67811618              Zeiferta iela 11,Olaine

Jaunolaines Kultūras nams 

Tālrunis: 29257870 Meža iela 2, Jaunolaine
Olaines Bibliotēka

Tālrunis: 67963787; 28690051

E - pasts: olaines.bibl@olaine.lv

Zemgales iela 24, Olaine
Olaines Bibliotēka bērnu literatūras nodaļa Tālrunis: 67963445; 24332873

Kūdras iela 16, Olaine

Jaunolaines Bibliotēka

Tālrunis: 28381827

E - pasts: jaunolaines.bibl@olaine.lv

Meža iela 2, Jaunolaine
Gaismu Bibliotēka

Tālrunis: 26566037

E - pasts: gaismu.bibl@olaine.lv

Gaismas iela 1-1, Stūnīši, Gaismas

 

 

Sekojiet:

www.facebook.com/OlainesKulturasCentrs

https://www.instagram.com/olaineskultura/

 

Olaines Kultūras centra personāls

 

Olaines Kultūras centrs (Zeiferta iela 11, Olaine)
Direktore Linda Reinvalde

29488673, 29136339

linda.reinvalde@olaine.lv

Direktores vietniece Baiba Miezīte

67811619, 26190108

baiba.miezite@olaine.lv

Lietvede Ramona Skokova

67811618, 67811620 (fakss)

kultura@olaine.lv

Projektu vadītājs Ivo Grīsniņš Grīslis Ivo@olaine.lv

Tērpu pārzine

   
Kasieris/-e, uzskaitvedis/-e    
Olaines Kultūras nams (Zeiferta iela 11, Olaine)
Kultūras pasākumu organizatore Vita Morkūna

29143922

vita.morkuna@olaine.lv

Skaņu, gaismu operatore  Terēze Runce kultura@olaine.lv
Dežurants/-te Rudīte Vanadziņa kultura@olaine.lv
Dežurants/-te Gaļina Ozerska kultura@olaine.lv
Olaines Bibliotēka (Zemgales iela 24, Olaine)
Vadītāja Anastastija Kargapoļceva

67963787( tālrunis/fakss)

olaines.bibl@olaine.lv

Bērnu literatūras nodaļa (Kūdras iela 16, Olaine)
Vecākā bibliotekāre Dace Labdzere

67963445

olaines.bibl@olaine.lv

Jaunolaines Kultūras nams (Meža iela 2, Jaunolaine)
Jaunolaines Kultūras nama vadītāja Rūta Bergmane

29257870

ruta.bergmane@olaine.lv

Nama tehniskais pārzinis Uldis Krūmiņš kultura@olaine.lv
Māksliniece - noformētāja Maija Goba

29263370

kultura@olaine.lv

Elektriķis, skaņu un gaismas tehniķis Aigars Matisons

29276953

kultura@olaine.lv

Dežurants/-te Vilnis Jansons kultura@olaine.lv
Dežurants/-te Eduards Šponbergs kultura@olaine.lv
Jaunolaines Bibliotēka (Meža iela 2, Jaunolaine)
Vadītāja Rita Beķere

28381827

jaunolaines.bibl@olaine.lv

Gaismu Bibliotēka (Gaismas iela 1-1, Stūnīši)
Vadītāja  Ieva Punka

67931150

gaismu.bibl@olaine.lv