OLAINES BIBLIOTĒKA

Vadītāja: Anastasija Kargapoļceva

Adrese: Zemgales iela 24, Olaine
Tālrunis/fakss: 67963787; 28690051
E-pasts: olaines.bibl@olaine.lv
Facebook: www.facebook.com/OlainesBiblioteka

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa
Adrese: 
Kūdras iela 16, Olaine
Tālrunis: 67963445; 24332873

Bibliotēka atvērta lasītājiem:
olainesbiblioteka

 

Bibliotēkas jaunumi un aktuālā informācija par pasākumiem, grāmatu jaunumiem un aktivitātēm pieejama: www.olaineskultura.lv  un https://facebook.com/OlainesBiblioteka/.

Bibliotēkas elektroniskais katalogs* pieejams: http://ieej.lv/obkat.

*Katalogā iespējams sameklēt, pasūtīt, rezervēt grāmatas, pagarināt lasīšanas termiņu un pārlūkot saņemto izdevumu vēsturi.

Olaines Bibliotēka ir dibināta 1965.gada 1.decembrī, taču lasītājiem tā pirmo reizi savas durvis vēra 1966.gada 16.maijā.

Olaines Bibliotēkas grāmatu krājums un bibliotēkas pakalpojumi pieejami divās ēkās:

Zemgales ielā 24 un Kūdras ielā 16 (bērnu literatūras nodaļa).

Olaines Bibliotēkas misija ir kultūras mantojuma, kvalitatīvas un strukturētas informācijas uzkrāšana un saglabāšana, pieejamības nodrošināšana ikvienam, līdzdarbojoties izglītotas, radošas un sabiedriski aktīvas personības veidošanā uz zināšanām balstītā sabiedrībā, piedāvājot saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

Olaines Bibliotēka nodrošina iespēju bez maksas:

 • izmantot brīvpieejas krājumu - pieejamas 26 862 vienības;
 • lasīt 93 dažādus preses izdevumus - 10 545 vienības;
 • saņemt informāciju par krājumu Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogā http://ieej.lv/obkat;
 • izmantot datorpakalpojumus un Wi-Fi;
 • izmantot abonētās tiešsaistes datubāzes – www.letonika.lv,  News.lv ;
 • uzzināt vairāk par pieejamajiem novadpētniecības materiāliem;
 • izmantot E-grāmatu bibliotēku www.3td.lv;
 • izmantot starpbibliotēku abonementu;
 • apmeklēt Olaines Bibliotēkas organizētās tematiskās izstādes, pasākumus, radošās darbnīcas;
 • piedalīties bibliotekārajās stundās.

Olaines BIbliotēka nodrošina maksas pakalpojumus:

 • kopēšanu;
 • datorizdruku;
 • skenēšanu.

 

Kā kļūt par Olaines Bibliotēkas lietotāju?

Ikviens Olaines pilsētas un novada iedzīvotājs vai viesis (no 15 gadu vecuma) var reģistrēties Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24):

 • uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti),
 • aizpildot reģistrācijas formu,
 • iepazīstoties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu apliecinot to ievērošanu.

Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16) Olaines pilsētas un novada bērni un jaunieši līdz 15 gadu vecumam var reģistrēties:

 • iesniedzot bibliotēkas darbiniekam vecāku/aizbildņu aizpildītu un parakstītu galvojuma veidlapu,
 • iepazīstoties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu apliecinot to ievērošanu.

Uz tikšanos bibliotēkā! :)