Bērnu vokālais ansamblis „Olaines Cālīši”

Darbojas kopš: 1997. gada

Vadītāja: Aija Liepiņa 

Nodarbības notiek: pirmdienās un ceturtdienās

Kontakttālrunis: 28326876

 

Olaines kultūras centra bērnu vokālais ansamblis “Olaines Cālīši” 

Bērnu vokālais ansamblis “Olaines Cālīši” piedāvā:

  • gūt prieku par savu muzikālo darbību;

  • veicināt bērna emocionālās atsaucības, muzikālās dzirdes un atmiņas, ritma izjūtas un muzikālās domāšanas attīstību;

  • attīstīt vokālās prasmes;

  • veicināt interesi par kolektīvo muzicēšanu;

  • uzkrāt skatuves pieredzi un kultūru;

  • izkopt muzikālo gaumi.

​Moto: Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju!

 

 

CĀLĪŠI

CĀĻI

CĀĻI DZĒRVENĒS