Eksotisko deju kolektīvs "Oriental Flowers"

Eksotisko deju kolektīvs “Oriental Flowers”

“Oriental Flowers” - vieta, kur var lieliski pavadīt brīvo laiku, dejojot dažādus deju stilus.
Dejotājas uzstājās kā Olaines novadā, tā arī citās Latvijas pilsētās un ārzemēs. Piedalās festivālos un konkursos.
Meitenes par sevi saka tā: “Mums patīk pozitīvā atmosfērā izdejoties un iemācīties skaistas, harmoniskas kustības. Deja mums ir brīnišķīgs līdzeklis, kas uzlabo garastāvokli un dara brīvu no nemiera un sarūgtinājuma. Mēs dejojam savam priekam, veselībai un labsajūtai!

Darbojas kopš: 2010. gada

Vadītāja: Viktorija Maleniece
Nodarbības notiek: pirmdienās un ceturtdienas plkst. 18:00

Kontakttālrunis: 29889627

 

ORIENTAL

ORIENTAL

 

ORIENTAL