Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Janita”

Darbojas kopš: 1999. gada

Nodarbības notiek: otrdienās, piektdienās.

Vadītāja: Anita Preciniece

Kontakttālrunis: 26094665

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Janita" 2017. gadā iedejoja savu 18 gadskārtu. Gan koncertos, gan ikdienas mēģinājumos ikviena dalībnieka sirdī mīt dzirkstošs pusaudžu prieks un sejās allaž ir šarmantais smaids. Tikai kopā mēs varam padarīt grūtus deju soļus raitākus un stāju iznesīgāku, jo - mēs mīlam dejā.

 

janita