PAR MUMS

Olaines novada pašvaldības iestādes „Olaines Kultūras centrs” sadarbībā ar pašvaldību īsteno funkcijas, kas veicina amatiermākslas kolektīvu attīstību un kultūras procesu norisi Olaines novadā.