ĀRVIDES EKSPOZĪCIJA

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts

 

Laukums pie blindāžas un piemiņas vietas Brīvības cīņu un Pirmā pasaules kara varoņiem Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā.

 

2018.gada 17. augustā Olainē (Jelgavas ielā 5) tika atklāts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts. Maršruts atrodas teritorijā, kuras apkārtnē Pirmā pasaules kara laikā atradusies krievu armijas aizsardzības līnija.

 

Apmeklētājiem maršrutā ir iespēja uzzināt interesantus faktus par šo laika posmu un tā notikumiem.

 

Izziņas maršruts ir veidojies daudzu gadu garumā.  Pētījumu par Pirmā pasaules kara notikumiem pamatā Olaines novadā ir iedzīvotāju, vēstures entuziastu, muzeja apmeklētāju un citu interesentu sniegtā informācija, priekšmeti un stāsti, kas krāti visā Olaines Vēstures un mākslas muzeja pastāvēšanas laikā. Pētot Olaines pilsētas teritoriju tika atklāta unikāla vieta (Jelgavas ielā 5), kur fortifikācijas ir labi identificējamas. Vieta ir unikāla arī ar tās purvaino vidi un īpašajiem karavīru dzīves apstākļiem.

 

Lai izpētītu teritoriju un izstrādātu vēstures izziņas maršruta plānu, 2017. un 2018. un 2020. gadā tika veikta arheoloģiskā izpēte, iesaistot brīvprātīgos vēstures entuziastus, kā arī savas jomas speciālistus – Olaines Vēstures un mākslas muzeja vecāko speciālistu Māri Ribicki, vēstures doktoru, arheologu Andri Tomašūnu un Normundu Jērumu, vēstures entuziastu, arhitektu Rihardu Vietriņu. Arheoloģisko izrakumu rezultātā iegūtā informācija kalpoja par pamatu šaujamtorņa fragmenta un blindāžas rekonstrukcijai, kā arī izpētot kādreizējo krievu armijas zemnīcas vietu, atrastas karavīru personīgās mantas, apģērbu un ādas fragmenti, vara monētas, pogas, patronas, ar medicīnu saistīti priekšmeti, glazēti krāsns podiņu fragmenti, kaltas naglas, stikla pudelīte un citas lietas. Vērtīgākais atradums bija 48. Sibīrijas strēlnieku pulka šineļa uzplecis, kas ļāva identificēt zemnīcu celšanas laiku – 1915. gada rudeni. Bedres un pauguri, kas redzami gan parka teritorijā, gan citviet Olainē, jeb vēsturiskajā „Lapsu meža” teritorijā, patiesībā aizvien slēpj informāciju par zemnīcām, virszemes segtām aizsardzības būvēm, kurās mitinājās un patvērumu meklēja karavīri.

 

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts ir veidots ar mērķi veicināt Olaines novada un Rīgas apkārtnes tūrisma attīstību. Tas papildinās Latvijas Pirmā pasaules kara tūrisma objektus, piedāvājot informāciju par purva un Olaines nozīmi kara laikā. Tā ir vieta kara kauju rekonstrukciju, vēstures tēmām veltītu pasākumu rīkošanai un izglītojošu programmu vadīšanai.

 

Ikviens Olaines novada iedzīvotājs un viesis šajā objektā var apskatīt:

 

 • jaunuzceltu autentisko blindāžu (krievu armijas aizsardzības būvi), kura izbūvēta tās oriģinālajā atrašanās vietā;
 • šaujamtorņa fragmentu;
 • īpaši atzīmētas, zemes reljefā saglabājušās zemnīcu, blindāžu vietas un artilērijas šāviņu rezultātā radītas bedres;
 • piemiņas vietu Brīvības cīņu un Pirmā pasaules kara varoņiem;
 • zemnīcu;
 • stilizētu dzelzsbetona vitrīnu – skapi, kurā eksponēti arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti;
 • 1902. gada parauga krievu armijas vieglā lauku tipa lielgabala repliku;
 • stilizētu koka vitrīnu, kurā eksponēta krievu armijas artilērista formas tērpa reprodukcija;
 • sešus stendus braila rakstā ar aprakstiem par notikumiem, kas risinājušies Olaines apkārtnē Pirmā pasaules kara laikā.
 • taktīlo maketu, kas attēlo Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta teritorijā esošās kara laika liecības un fortifikācijas būves.

 

MARŠRUTA 1. KĀRTA

 

2017. gadā Olaines pilsētā esošajā parka teritorijā, Jelgavas ielā 5, Olaines Vēstures un mākslas muzejs veica arheoloģisko izpēti, lai papildus iegūtu informāciju par pilsētas teritorijā esošajām Pirmā pasaules kara laikā celtajām krievu armijas  fortifikācijām, kas pilsētvidē nekur citur Latvijā nav sastopamas.Realizējot LAD projektu 2018. gada 17. augustā tika atklāts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts. Tas atrodas teritorijā, kuras apkārtnē Pirmā pasaules kara laikā atradusies krievu armijas aizsardzības līnija. Šis objekts ir brīvi pieejams jebkuram interesentam un tajā var apskatīt jaunuzceltu autentisko blindāžu (krievu armijas aizsardzības būvi), kura izbūvēta tās oriģinālajā atrašanās vietā, šaujamtorņa fragmentu un piemiņas vietu Brīvības cīņu un Pirmā pasaules kara varoņiem, kā arī aplūkot īpaši atzīmētas, zemes reljefā saglabājušās zemnīcu, blindāžu vietas un artilērijas šāviņu rezultātā radītas bedres.

 
Projekts „1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izveide” (projekta nr. 17-04-AL04-A019.2205-000007) sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Projektu „1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izveide” īsteno Olaines Vēstures un mākslas muzejs ar Olaines novada pašvaldības atbalstu.
Ar projektu saistītā logo josla.
 

MARŠRUTA 2. KĀRTA

 

2018. gadā veiksmīgi realizējot Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta 1. kārtu, Olaines Vēstures un mākslas muzejs turpināja pētīt maršruta teritorijā esošās fortifikācijas ar mērķi turpināt maršruta tālāko izveidi.

 

2020. gada rudenī balstoties uz arheoloģiskajos izrakumos iegūtās informācijas tika uzbūvēta zemnīca, kas atšķirībā no jau esošās blindāžas ir daļēji iedziļināta zemē. Šāda veida būve pilsētvidē ir vienīgā Latvijā, kas atspoguļo krievu armijas fortifikācijas būves īpatnības Pirmā pasaules kara laikā, kā arī zemnīca ir būvēta tās vēsturiskajā  atrašanās vietā, izmantojot atbilstoša izmēra  kokmateriālus un autentiskos ķieģeļus krāsniņas izveidei.   Paralēli zemnīcas būvniecībai tika izveidota stilizēta dzelzsbetona vitrīna – skapis, kurā eksponēti arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti, kas atspoguļo krievu armijas karavīru sadzīvi un ekipējumu Pirmā pasaules kara laikā. Šāda ārvides ekspozīcija ir unikāla, jo eksponātus ir iespējams aplūkot visiem interesentiem jebkurā diennakts laikā.

 

2020.gada rudenī zemnīcas būvniecība un eksponātu skapja izveide projektā “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta turpināšana” tapusi  Latvijas un Igaunijas kopēja projekta “Military heritage” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot Latvijas un Igaunijas vienotu militārā mantojuma tūrisma produktu ar kopīgu identitāti, tādejādi piesaistot vairāk vietējos un ārzemju tūristus militārā mantojuma objektiem.

 

Zemnīca Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā.   

     

 

Projekta informācija, logo.   Logo.

 

„Lauku ceļotāja” projekts “Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts (EST-LAT156)” tiek īstenots no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ar Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu.

 

MARŠRUTA 3. KĀRTA

 

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta teritorijā ir četras lielgabala pozīcijas, kas kopā veido artilērijas vienību – bateriju. 2020.gada rudenī Olaines Vēstures un mākslas muzejs veica arheoloģisko izpēti vienā no  lielgabala pozīcijas vietām. Arheoloģiskā izpēte atklāja, ka zem pozīciju konstrukcijām ir ogļu fragmenti. Tas liecina, ka pirms lielgabala pozīciju izbūves šajā vietā karavīri kurinājuši ugunskurus. Neliela izmēra apdegušie zari un plānais ogļu slānis norāda, ka ugunskura vieta nav tikusi izmantota ilgstoši. 2021.gadā Olaines Vēstures un mākslas muzejs realizēja LAD projektu “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta pilnveide”, kā rezultātā tika rekonstruēta krievu armijas artilērijas pozīcija un izveidota precīza 1902.gada parauga krievu armijas vieglā lauku tipa lielgabala replika un stilizēta koka vitrīna, kurā eksponēta krievu armijas artilērista formas tērpa reprodukcija. Papildus tika izbūvētas platformas un laipas, kas tika savienotas jau ar esošo infrastruktūru.

 

Divi karavīri pie lielgabala replikas Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā.   

Karavīra formastērps stikla vitrīnā Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā.  

PIRMĀ PASAULES KARA VĒSTURES IZZIŅAS MARŠRUTS IR PIELĀGOTS CILVĒKIEM AR KUSTĪBU, DZIRDES UN REDZES TRAUCĒJUMIEM

 

Maršruts ir viena no retajām kultūrvēsturiskajām vietām Olaines novadā un Pierīgā, kura arī ārkārtējās situācijas ierobežojumu laikā ir pieejama ikvienam apmeklētājam bez maksas. Maršruts ir arī vienīgais ārvides objekts Latvijā, kurā tiek stāstīts par Pirmā pasaules kara notikumiem un kurš ir īpaši pielāgots cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem. Vēstures maršruta papildināšana ar audio risinājumiem atklāj aizraujošus un nedzirdētus vēsturiskus faktus un cilvēkstāstus par kara notikumiem.

 

Ir izveidoti seši stendi braila rakstā ar aprakstiem par notikumiem, kas risinājušies Olaines apkārtnē Pirmā pasaules kara laikā. Taktilais makets attēlo Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta teritorijā esošās kara laika liecības un fortifikācijas būves – zemnīcas, blindāžas, artilērijas šāviņu radītas bedres un ierakumus. Makets ir aprīkots arī ar trīs audioformātā ierunātiem tekstiem, kas informē par Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta apkārtni, situāciju kara laikā un latviešu strēlnieku sadzīves apstākļiem. Viens no audio formāta tekstiem ir papildināts ar latviešu strēlnieku dziesmu – “Izlūku dziesma”, kas attaino latviešu strēlnieku darbību Olaines frontes sektorā Pirmā pasaules kara laikā.


Priekšplānā redzams taktilais makets un sieviete Pirmā pasaules kara medmāsas tērpā. Aizmugurē redzama zemnīca.

 

Maketa pogas un braila raksts.   Stends braila rakstā.

 

Projekts ’’Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta’’ papildināšanu ar taktiliem un audiāliem risinājumiem īstenoja Olaines Vēstures un mākslas muzejs ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas  “KultūrELPA” ieguldījumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu.