PAR MUZEJU

Olaines Vēstures un mākslas muzejs ir Olaines novada pašvaldības iestāde, kas dibnāta1995. gada 22. novembrī.

 

Olaines Vēstures un mākslas muzeja misija

 
Veicināt sabiedrības izpratni un interesi par Olaines novada attīstību, mākslas vērtībām, kultūrvēsturi, kā arī lomu Latvijas tautsaimniecībā laika posmā no 19. gs. līdz mūsdienām.
 

Olaines Vēstures un mākslas muzeja darbības mērķi ir:

  • Veidot, pētīt un saglabāt tādu muzeja krājumu, kas ikvienam interesentam un turpmākajām paaudzēm ļautu iepazīt Olaines novada vēstures, kultūras, mākslas norišu un dabas bagātības.
  • Nodrošināt kvalitatīvu pētnieciskā darbu kā pamatu daudzveidīgu un mūsdienīgu ekspozīciju un izstāžu veidošanai.
  • Izveidot kvalitatīvu un pieejamu muzejpedagoģisko programmu un mūžizglītības pasākumu piedāvājumu novada iedzīvotājiem un tūristiem, veicinot sabiedrības izpratni par Olaines novada attīstību ietekmējošiem faktoriem un lomu Latvijas tautsaimniecībā.
  • Izstrādāt un īstenot muzeju telpu atjaunošanas un modernizācijas projektus, kuru rezultātā muzeja piedāvājums kļūst saistošs un konkurētspējīgs starp tuvāko novadu muzejiem.
  • Realizēt aktīvāku komunikācijas politiku. 

 

Muzejs apmeklētājiem piedāvā sešas pastāvīgās ekspozīcijas:

  • “Purva veidošanās”;
  • “Olaines novada teritorijas vēsture sākot no 17.gs līdz 1939. gadam” un  “Olaines novada teritorijas vēsture no 1939. gada līdz 1950. gadam”;
  • “Rūpnīcu attīstība “Laboratorija”” ;
  • “Andris Rumpēteris. Māksla. Istaba” ;
  • Ārvides ekspozīcija “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts”.

Vairāk par ekspozīcijām: Olaine - olaine.lv

 

Muzeja piedāvājumā ir arī mainīgās izstādes. 

 

Lielu daļu mainīgo izstāžu veido vietējo mākslinieku, kolekcionāru personālizstādes, kā arī amatnieku un fotogrāfu izstādes. Ar mainīgo izstāžu palīdzību atsevišķi tiek izceltas pastāvīgo ekspozīciju tēmas, Olaines novada personības, notikumi, kā arī pētnieciskā darba rezultāti.

 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs darbojas kā vietējas nozīmes muzejs, kas ataino Olaines novada kultūrvides attīstību visā tās daudzveidībā, pievēršot sabiedrības uzmanību gan Olaines novada attīstību ietekmējošiem faktoriem, gan Olaines pilsētas rašanās un attīstības faktoriem, akcentējot materiālās un nemateriālās kultūras pārmantojamības nozīmību sabiedrībā. Muzejam ir nozīmīga loma Olaines sabiedrības izglītošanā un kultūrvides veidošanā.

 

Uz 31.12.2022 muzejā atrodas 6058 krājuma priekšmetu vienības, no tām 2025 ir pamatkrājumā.

 

Muzejs apmeklētājiem ir bez maksas!

 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs akreditēts līdz 2028. gada 13. aprīlim.