PASTĀVĪGĀS EKSPOZĪCIJAS

Galvenajā ekspozīcijā ir aplūkojami priekšmeti sākot no 3. g. t. p.m.ē. seniem laikiem līdz 20. gs 40. gadiem. Šī ekspozīcija ved apmeklētājus cauri laiku laikiem – Poļu – zviedru karam, Zviedru laikiem, Krievijas guberņai, Napoleona karam, Pirmajam pasaules karam, Starpkaru periodam un citiem notikumiem, kas norisinājušies Olaines novada teritorijā.

 

 

 

 

 

Otrā ekspozīcija sākas ar notikumu, kas Olaines teritorijas attīstībā atšķīrusi pavisam jaunu lappusi – kūdras ieguves pirmsākumi 1939. gadā. Šajā ekspozīcijā ir aplūkojami gan dažādi kūdras ieguves mašīnu modeļi, gan audio vizuāls materiāls par kūdras ieguves attīstību, kā arī Ata Luguza kūdras skulptūra “Purva ligzda”. Šo laika periodu ietekmējuši arī vairāki vēsturiski notikumi – Otrais pasaules karš, iedzīvotāju izsūtīšana.

 

 

 

 

Īpaši aizraujoša gan mazākiem, gan lielākiem apmeklētājiem noteikti būs ekspozīcija “Laboratorija”, kas apmeklētājus ievedīs Olaines pilsētai tik raksturīgajā “Ķīmijas un rūpnīcu pasaulē”. Domājot par šo ekspozīciju un nepieciešamību atrast kopsaucēju visām četrām rūpnīcām, tika secināts, ka katras rūpnīcas pirmsākums ir tieši laboratorija. Šeit ir iespējams vairāk iepazīt Mendeļejeva tabulu, izzināt četru lielo rūpnīcu (Ķīmisko reaktīvu rūpnīcu “Biolar”, “Olainfarm”, “Līmes rūpnīcu” un “Plastmasu pārstrādes rūpnīcu”) vēsturi gan no sociālā, gan rūpnieciskā aspekta. Laboratorijā apmeklētājiem būs iespēja iejusties ķīmiķa lomā un izspēlēt spēli, kas ir unikāla ar tajā izmatotajiem 3D risinājumiem.

 

 

 

 

Noslēdzošā ekspozīcija – “Andris Rumpēteris. Māksla. Istaba.” iepazīstina muzeja apmeklētājus ar vienu no savdabīgākajiem māksliniekiem, kas dzīvojis Olainē un strādājis Plastmasu pārstrādāšanas rūpnīcā.