MUZEJA VĒSTURE

Olaines Vēstures un mākslas muzejs dibināts 1995. gadā un savas darbības nodrošināšanai izmanto Olaines pašvaldības nekustamo īpašumu. Līdz 2018. gada 31. decembrim muzejs atradās Zemgales ielā 33, Olainē, taču 2019. gada 05. decembrī vēra savas durvis apmeklētājiem Jelgavas ielā 9, Olainē. 


Muzejā var iepazīties ar purvu veidošanās procesu, Olaines novada teritorijas attīstību laikā no 18. gs. līdz 1939. gadam, kūdras rūpniecības attīstību, starpkaru periodu un Otrā pasaules kara notikumiem Olaines novada teritorijā, rūpnīcu attīstību ekspozīcijā "Laboratorija", kā arī ekspozīciju “Andris Rumpēteris. Māksla. Istaba.” (vairāk par ekspozīcijām Pastāvīgās ekspozīcijas OVMM)


2018.gada 17. augustā atklāta ārvides ekspozīcija “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts”, kas atrodas 10 720kvm platībā, Jelgavas ielā 5, Olainē. (vairāk par ārvides ekspozīciju Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts)