Olaines panorāma
Olaines Vēstures un mākslas muzejs iegūst pateicību konkursā “Dižprojekts 2022”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs iegūst pateicību konkursā “Dižprojekts 2022”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs iegūst pateicību konkursā “Dižprojekts 2022”

Latvija Lauku foruma Dižprojektu konkursā Olaines Vēstures un mākslas muzejs ieguvis pateicību par aktīvu iesaisti vietējās teritorijas attīstības veicināšanā, īstenojot projektu  “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta pilnveide”, kuru konkursam “Dižprojekts 2022” izvirzīja biedrība "Pierīgas Partnerība".

Olaines Vēstures un mākslas muzejs ir pateicīgs par iespēju veicināt Olaines novada un vietējās rīcības grupas teritorijas tūrisma attīstību, pilnveidojot Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutu Olaines pilsētā.

Projekta rezultātā papildināti un pilnveidoti Latvijas Pirmā pasaules kara tūrisma objekti, piedāvājot informāciju par Olaines un purvu nozīmi kara laikā. Izveidota lielgabala replika, stends ar karavīra formas tērpu, pilnveidots un labiekārtots Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts, kā arī veikta projektēšana, arheoloģiskā izpēte un atmežošana.