Olaines panorāma
ATBALSTS PROCESU DIGITALIZĀCIJAI

ATBALSTS PROCESU DIGITALIZĀCIJAI

ATBALSTS PROCESU DIGITALIZĀCIJAI

Piesakieties līdz 100 000 euro atbalstam procesu digitalizācijai komercdarbībā! 

Atbalstāmās darbības ir saistītas ar digitālajiem risinājumiem produktivitātes paaugstināšanai komercdarbības procesos.

  • Mērķis: komercdarbības procesu digitalizācija un produktivitātes paaugstināšana
  • Atbalsta apjoms: līdz 100 000 euro

Atbalsta saņēmēji

Mazajam grantam var pieteikties tikai sīkie (mikro) un mazie komersanti. Lielajam grantam šobrīd var pieteikties visi komersanti (MVK, lielie) ārvalstu filiāles, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības,  biedrības, nodibinājumi, pētniecības organizācijas, publiskas personas kapitālsabiedrības.

Atbalstāmās izmaksas

  • gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, izstrādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksas
  • konsultāciju izmaksas par konkrēto iekārtu, programmatūru, risinājumu, komercdarbības stratēģisko vadību digitalizācijas jomā
  • licences iegādes izmaksas

Atbalsts paredzēts šādu procesu digitalizācijai

1) administratīvie
2) personāla vadības
3) pārdošanas
4) resursu pārvaldības
5) datu pārvaldības
6) transports un loģistikas
7) ražošanas un kvalitātes kontroles
8) operatīvās vadības
9) stratēģiskā vadības
10) IKT produktu, tehnoloģiju, drošības

Pieteikšanās

  • Pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA, vērsieties EDIC - Eiropas Digitālās inovācijas centrā, Latvijas IT klasteris (dih.lv), lai veiktu digitālā brieduma testu un saņemtu digitālās attīstības ceļa karti
  • Reģistrējieties business.gov.lv
  • Pieteikties e-pakalpojumam
  • Iepirkumu plāna, maksājuma pieprasījuma vai papildu dokumentu iesniegšana (informatīvs materiāls, PDF)
  • Ceļvedis de minimis atbalsta uzskaites sistēmas aizpildīšanai eds.vid.gov.lv, atrodams Business.gov.lv -> Noderīgas saites

Vērtēšana un rezultāta paziņošana

LIAA viena mēneša laikā izvērtēs pieteikumu, un par rezultātu pieteicējs tiks informēts e-pastā.

Atbalsta izmaksa

Atbalsts pieejams granta veidā. To LIAA izmaksās pēc sekmīgas projekta īstenošanas.

Pašlaik aktuāli