Nekustamo īpašumu karte

 

Kartē ir atspoguļoti zemes gabali attīstībai un telpas nomai.

Karte pieejama šeit.

 

Aicinām privātīpašniekus, kuriem pieder nekustamais īpašums (telpas, ēkas, zeme) un kuri vēlas  ar šīs kartes starpniecību to piedāvāt (noma, pārdošana) investoriem uzņēmējdarbības veikšanai, sazināties ar Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Edīti Alksni, tālrunis 29417886, e-pasts: onuac@olaine.lv.