Uzņēmējdarbības statistika

Iepazīsties ar Lursoft statistiku par uzņēmējdarbību Olaines novadā šeit.

 

Statistikā pieejama informācija par:

  • subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros sadalījumā pa to tiesiskajām formām;
  • uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem;
  • komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām;
  • uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu pa gadiem;
  • subjektu pārreģistrācijas dinamika Komercreģistrā sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām;
  • uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika;
  • aktīvo uzņēmumu skaits, sakārtots pēc nozares;
  • uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām;
  • nozaru uzņēmumu skaits, kuriem ir bijis apgrozījuma pieaugums, sakārtots pēc nozares.