Olaines panorāma
Veikta izpēte par ilgtspējīgiem un inovatīviem uzņēmējdarbības risinājumiem Rīgas reģionā

Veikta izpēte par ilgtspējīgiem un inovatīviem uzņēmējdarbības risinājumiem Rīgas reģionā

Veikta izpēte par ilgtspējīgiem un inovatīviem uzņēmējdarbības risinājumiem Rīgas reģionā

Rīgas reģiona vietējās rīcības grupas LEADER sadarbības projekta „(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” ievaros apzināja un apkopoja informāciju par inovatīvām un ilgtspējīgām uzņēmēju praksēm un pieredzēm, veicinot bioekonomikas, energoefektivitātes, zaļās mobilitātes principu ieviešanu uzņēmumu ikdienas darbībā. Ir izveidota datu bāze, apkopotas definīcijas un labās prakses piemēri, kā arī sagatavoti 20 uzņēmumu pieredzes iedvesmas stāsti.

Biedrības – “Partnerība Daugavkrasts”, “Pierīgas partnerība”, “Jūras zeme”, “Ropažu Garkalnes partnerība”, “Stopiņu Salaspils Partnerība” un “Zied zeme” LEADER sadarbības projektā „(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” veica izpēti partneru teritorijās, apzinot uzņēmumus, kas atbilst kritērijiem: ilgtspējīga un inovatīva uzņēmējdarbība, ieviešot bioekonomikas, energoefektivitātes, zaļās mobilitātes, digitalizācijas un sociālās atbildības principus uzņēmuma darbībā.

Apkopojums par izpēti: https://ej.uz/saDARBIBA_izpete_apkopojums

Inovatīvo un ilgtspējīgo uzņēmējdarbības prakšu definīcijas

Izpētes ietvaros ir apkopotas inovatīvo un ilgtspējīgo uzņēmējdarbības prakšu definīcijas, kas bija par pamatu sadarbībai ar uzņēmumiem un to grupēšanai pēc iepriekš minētajiem kritērijiem. Definīcijas palīdzēja identificēt, kādi risinājumi tiek uzskatīti par inovatīviem un ilgtspējīgiem, veicināja to labāku izpratni.

Datu bāze un labās prakses piemēri

Pētījuma ietvaros ir izveidota datu bāze, kurā šobrīd ietverti 55 Rīgas reģiona uzņēmumu ilgtspējas un inovāciju piemēri. Datu bāze sniedz iespēju izcelt labās prakses un veicināt to atpazīstamību, radot potenciālajiem un esošajiem uzņēmējiem iedvesmu un piemēru attiecīgo risinājumu ieviešanā savā uzņēmējdarbībā. Esam identificējuši 15 uzņēmumus, kuri savā darbībā ievieš bioekonomikas, 16 - digitalizācijas, 17 - energoefektivitātes, 25 - sociālās atbildības un tikai 3 - zaļās mobilitātes biznesa risinājumus.

Datu bāze ir pieejama šeit: https://ej.uz/saDARBIBA_izpete_datu_baze

Darbs pie datu bāzes veidošanas nav beidzies, mēs turpināsim tajā iekļaut uzņēmumus, kuri atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, un informācija no datu bāzes tiks izmantota gan šī projekta turpmākajās aktivitātēs, gan dažādu sadarbību veidošanai nākotnes projektos. Arī paši uzņēmēji ir aicināti gan pieteikt sevi iekļaušanai datu bāzē, gan izmantot informāciju savstarpējas sadarbības veidošanai.

Uzņēmumu pieredzes stāsti

Būtiska izpētes sastāvdaļa ir apkopotie 20 uzņēmumu pieredzes stāsti, kas sniedz konkrētus piemērus par to, kā dažādi uzņēmumi Rīgas reģionā ir pielāgojuši savu darbību, ieviešot inovatīvas un ilgtspējīgas prakses. Šie stāsti ir iedvesmojoši paraugi citiem uzņēmējiem un veicina labas prakses izplatīšanos un pārņemšanu.

Projekta ietvaros izveidotā datu bāze un apkopotie pieredzes stāsti kalpos kā vērtīgs resurss uzņēmējiem, kuri vēlas uzlabot savu darbību un ieviest ilgtspējīgus un inovatīvus risinājumus. Rīgas reģiona vietējās rīcības grupas ir gandarītas par paveikto un turpinās atbalstīt uzņēmumus, kas izvēlas ceļu uz ilgtspējīgu un inovatīvu biznesa attīstību.

Aktivitāte notiek LEADER sadarbības projekta “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” (Nr. 23-00-A019.332-000003), ko īsteno biedrība “Partnerība Daugavkrasts” sadarbībā ar piecām vietējās rīcības grupām - biedrībām “Pierīgas partnerība", “Jūras zeme”, “Ropažu Garkalnes partnerība”, “Stopiņu Salaspils Partnerība” un “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Vairāk par projektu: https://ej.uz/sa_DARBIBA

 

Papildus informācija:

Projekta vadītāja Aiga Smiltāne

E-pasts: info@daugavkrasts.lv

Tālrunis: +371 25418113