Olaines panorāma
Latvijā attīstās koprades darbnīcu koncepts

Latvijā attīstās koprades darbnīcu koncepts

Latvijā attīstās koprades darbnīcu koncepts

No 3D printera līdz šujmašīnai – koprades darbnīcās var atrast gan iekārtas, gan vietu, gan domubiedrus jaunu ideju realizēšanai un jaunu prasmu apgūšanai. Darbnīcas ir ļoti dažādas, bet tās visas vieno koprade, instrumenti un telpa. Sev tuvāko koprades vietu un pieejamās iekārtas varēs atrast arī platformā lietovelreiz.lv.

Hobijam, biznesam vai paša vajadzībām, koprades darbnīca ir vieta, kur koplietošanas un nomas veidā var izmantot iekārtas, instrumentus, telpas un tehnisko atbalstu, lai varētu strādāt pie savu ideju realizācijas. Koprades vietu koncepts attīstās un darbnīcas atrodamas arvien vairāk Latvijas pilsētās. 

Darbnīcās ir pieejamas telpas, kas aprīkotas ar iekārtām un aprīkojumu, programmatūru, kas nepieciešamas biroja darbiem vai aroda prasmju apguvē, radošos projektos, produktu izstrādē un prototipēšanā. Mēdz būt pieejami arī brīvi izmantojami materiāli, kas ir nodoti otrreizējai izmantošanai.

Darbnīcas ir ļoti dažādas, bet tās visas vieno koprade, instrumenti un telpa. Tās ir gan koprades, gan kopstrādes telpas, atvērtie biroji, “FabLab”, multifunkcionālās darbnīcas, prototipēšanas darbnīcas vai vairāki koncepti kopā.

Koplietošanas un koprades princips arī organiski iekļaujas aprites ekonomikas domāšanā, kas aicina arvien mazāk lietu iegādāties individuālai lietošanai un vairāk lietot kopīgi. Lietotāju ieguvums ir ne tikai iespēja iztestēt un piekļūt dažādām iekārtām un instrumentiem, bet arī nodot vai saņemt zināšanas vai nu bez maksas vai par simbolisku maksu.

Darbnīcās ir iespēja pieredzējušu profesionāļu pavadībā apgūt iekārtu un instrumentu lietošanas noteikumus un tehniskās iespējas. 

Šādas telpas atrodamas Valmierā, Cēsīs, Jelgavā, Olainē, Dobelē, Ventspilī, Kuldīgā, Lielvārdē, Aizkrauklē, Liepājā un arī Rīgā. Darbīcas izveidojušas gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas, gan uzņēmēji.

“Ļoti ceram, ka arvien plašāka koprades telpu attīstīšanās veicinās lietu koplietošanu, aprites ekonomiku arī ar jaunu ideju un risinājumu rašanos, vietējiem cilvēkiem strādājot kopā. Kas zina, varbūt pat radīsies kāds jauns produkts vai inovācija? Bet tikpat labi ir arī apgūt vienkāršas un dzīvē noderīgas prasmes, piemēram, izgatavot savu kosmētiku, apšūt aizkarus vai salodēt tējkannu,” saka Evija Ozola - Ozoliņa, projekta Lietovelreiz.lv vadītāja.

Darbnīcu DARE pirms nedaudz vairāk kā 4 gadiem izveidojusi Valmieras Attīstības aģentūra, sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu. DARE ir paredzēta ikvienam cilvēkam, kurā mīt kāda radoša ideja, nerealizēts hobijs vai vēlme izveidot savu produkta prototipu. Darbnīcā tiek piedāvātas iekārtas (CNC frēze, lazergriezējs, auduma un krūžu apdrukas iekārta, izšūšanas mašīna un šujmašīna u.c.), darba galdi, dažādi rokas instrumenti un tehniskie speciālisti, kuri iemācīs ar iekārtām strādāt.

“Koprades telpā “DARE” ar partneriem no piecām valstīm (Latvijas, Dānijas, Norvēģijas, Lietuvas un Vācijas) šobrīd tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona projekts “Circular spaces”. Projektā apvienojušās koprades darbnīcas, kuras, ejot līdzi laikmeta aktualitātei, nolēmušas sadarboties ekodizaina un materiālu atkārtotas izmantošanas jomā. Projekts Baltijas jūras reģiona valstu koprades darbnīcu lietotājiem un uzņēmējiem sniedz apmācības, pilotēs jaunas biznesa idejas un sagatavos vadlīnijas, kā citām koprades darbnīcām veiksmīgi realizēt to pāreju uz aprites ekonomiku,” stāsta Māris Ozols, Valmieras koprades darbnīcas DARE vadītājs. Izstrādātās apmācības par aprites ekonomiku ir pieejamas ikvienam šeit

Savukārt, koprades darbnīca ZINDARI Cēsīs ir uzņēmīgā cēsinieka Agņa Elpera inicitatīva. “Pirms pusgada man bija jāpieņem lēmums par jaunu telpu iekārtošanu. Tas varēja būt vienkāršs birojs, kur es sniedzu ar datoriem saistītus pakalpojumus. Bet jau sen bija neliels sapnis par savu darbnīcu un lielu virtuvi, kur varētu strādat arī ar rokām, ne tikai ar datora klaviatūru. Un tad parādījās pieejamas man atbilstošas telpas. Pēc pāris mēnešu darba viss bija gatavs, visas mēbeles izgatavoju ar savām rokām. Kopradē redzu perspektīvu,” stāsta Agnis Elperis, ZINDARI multifunkcionālās darbnīcas īpašnieks Cēsīs.


Platformā lietovelreiz.lv, koprades telpas un darbnīcas var atrast Kartē. Pieejamais tehniskais aprīkojums skatāms Katalogā.

 


LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. 

Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un tā ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.


### 

Kontakti medijiem

Zero Waste Latvija: Evija Ozola-Ozoliņa, evija@zerowastelatvija.lv, tālr.: 29 926 491
DARE: Māris Ozols, Valmieras koprades darbnīcas DARE vadītājs (maris.ozols@valmierasnovads.lv, tālr.: 29417273)
ZINDARI: Agnis Elperis, Cēsu multifunkcionālās darbnīcas vadītājs (agnis.elperis@gmail.com, tālr.: 26412803)
Publicitātes foto: https://drive.google.com/drive/folders/1wlUun6ad1WffFijc2Z9lnlwWcf1BYdvD?usp=sharing