Olaines panorāma
Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) Plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos klientus.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA bezdarbnieka statusā reģistrētajam klientam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā un viņa darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta izveidota personai ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams, kā arī NVA veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai. NVA reģistrēto klientu nodarbinātības ilgums subsidētajās darbavietās ir līdz 12 mēnešiem.

ESF Plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” pasākumos noteiktām personu grupām tiek nodarbināti NVA reģistrētie klienti, kuri bezdarbnieka statusā atrodas vismaz trīs mēnešus un kuriem nav izdevies patstāvīgi vai ar NVA atbalstu atrast darbu:

  • klienti vecumā virs 55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu;
  • personas  ar invaliditāti;
  • klienti, kuri bez darba ir 12 mēnešus un ilgāk;
  • jaunieši vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir absolvējuši speciālo izglītības programmu;
  • jaunieši vecumā  līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir atbrīvoti no brīvības atņemšanas iestādes vai ir probācijas klienti;
  • klienti ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei aicināti komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības (izņemot politiskās partijas).

Kā darba devējam pieteikties?

  1. solis

Jāreģistrē vakance NVA

  1. solis

Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā "Subsidētas darbavietas", un jāpievieno prasītā informācija.

  1. solis

Aizpildīts un ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums jānosūta  uz NVA oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), kas pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļa  “Kontakti”

NVA organizēs aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras  aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju komisijas nolikuma prasībām izskatīs darba devēju pieteikumu un pieņems lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam subsidētās darbavietas izveidi. Par pieņemto lēmumu darba devēju NVA  informēs rakstveidā.

Ja subsidētās darbavietas izveide tiks apstiprināta, NVA aicinās darba devēju mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas slēgt līgumu par subsidētās darbavietas izveidi. Darba devējam būs jāizvēlas atbilstošas mērķa grupas klients, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar klientu.

Detalizētāka informācija par subsidēto darbavietu izveidi, nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Piedāvāju darbu” → “Subsidētas darbavietas”.

 

 


 

Aicinām izmantot NVA piedāvātos pakalpojumus darba devējiem. Reģistrējiet vakances un piesakieties NVA digitālajiem pakalpojumiem – tiešsaistes tikšanās vai vakanču publikācija sociālajos tīklos! Organizējam arī klātienes tikšanos ar darba meklētājiem mūsu telpās vai pie Jums, kā arī veicam personāla atlasi pēc Jūsu pieprasījuma.

Visi NVA pakalpojumi darba devējiem ir bezmaksas!

Piesakieties uz tikšanos ar darba meklētājiem ar elektroniskās anketas
starpniecību.


Piedāvājam organizēt darba devēju un darba meklētāju tikšanos klātienē vai tiešsaistē.

Pieteikties uz tikšanām ar Jūsu uzņēmumu ir iespējams gan NVA klientiem, gan jebkuram darba meklētājam, kas vēlas uzzināt par karjeras iespējām Jūsu uzņēmumā. Tikšanās laikā darba devējiem ir iespēja prezentēt savu uzņēmumu, informēt par aktuālajām vakancēm un prasībām pretendentiem, kā arī atbildēt uz darba meklētājus interesējošiem jautājumiem par darba piedāvājumu. NVA nodrošina darba meklētāju informēšanu par tikšanos gan konsultāciju laikā, kā arī informācija tiek nosūtīta darba meklētājiem, kuri ir NVA datubāzē un atbilst prasībām. Uz tikšanos klātienē, gan tiešsaistē darba meklētāji var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu elektroniskā vidē. Tiešsaistes un klātienes tikšanās tiek publicētas NVA mājas lapā, Facebook un Linkedin:


https://www.nva.gov.lv/lv/notikumu-kalendars    

https://www.facebook.com/NVACVVP

www.linkedin.com/company/65634357/

Līdz 2023 gada decembrim ir noorganizētas 27 tiešsaistes tikšanās darba devējiem, piedaloties vairāk kā 800 darba meklētājiem no visas Latvijas.

https://www.nva.gov.lv/lv/darba-deveju-tiksanas-ar-darba-mekletajiem

NVA veic pretendentu atlasi pēc darba devēja pieprasījuma. Tiek apzināti prasībām atbilstoši kandidāti no NVA datubāzes un detalizēta informācija par kandidātiem tajā skaitā viņu CV tiek nosūtīts darba devējam. Lai pieteiktos personāla atlases pakalpojumam, pārliecinieties ka esat piereģistrējuši CV un vakanču portālā vakances, kurām vēlaties pieteikt atlasi.

 

 

NVA CV un vakanču portāls - viena no Latvijā plašākajām darba devēju piedāvāto brīvo darba vietu datu bāzēm, vairāk kā 46000 vakanču, vairāk kā 100000 brīvo darba vietu, plašākā datubāze ar vakancēm Ukrainas civiliedzīvotājiem. Portālā ietvertas visās NVA filiālēs reģistrētās vakances.

Datu drošība – reģistrēšanās portālā, izmantojot elektroniskās autentifikācijas līdzekļus

Vakanču saraksts tiek atjaunots un papildināts katru dienu

Vakancei CV un Vakanču portālā saturiski jābūt pilnvērtīgai, lai darba meklētājiem būtu priekšstats par ievietoto sludinājumu darba pienākumiem, prasībām kandidātiem un ieguvumiem. Ja sludinājuma saturs tiek iesniegts saturiski skops, vai darba devējs par norādīto kontaktinformāciju nav sasniedzams, NVA patur tiesības vakanci neapstiprināt/ slēgt.

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/ 

 

NVA piedāvā darba devējiem publicēt darba sludinājumus NVA CVVP sociālos

kontos:

www.facebook.com/NVACVVP - visa veida vakancēm. www.linkedin.com/company/65634357/, vakancēm, kurām atalgojums sniedzās līdz 1500 vai vairāk.

Ja vēlaties , lai Jūsu reģistrētā vakance tiktu publicēta CV un vakanču portāla sociālos kontos, dodiet ziņu. Piedāvājam izstrādāt maketus Jūsu vakancēm, vai publicēt Jūsu piedāvātā maketa variantu.

 

 


 

Darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti,  NVA piedāvā darba vietas pielāgošanas pakalpojumu

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus, kuri nodarbina darbiniekus ar invaliditāti, pieteikties ergoterapeita pakalpojumam un saņemt vienreizējo dotāciju līdz 1000 eiro darbinieka ar invaliditāti darba vietas pielāgošanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, piegādei un uzstādīšanai. Darba vietu pielāgošanas pasākumus bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti NVA īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) Plus projekta „Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros.

Darba vietas pielāgošanas pakalpojumam aicināti pieteikties komersanti un komercsabiedrības (personālsabiedrības un kapitālsabiedrības), kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, un darba attiecību turpināšanai ir nepieciešams veikt iekārtoto darba vietu pielāgošanu. Dotācija darba vietas pielāgošanas tiek piešķirta atbilstoši ergoterapeita atzinumam un darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei.

Kā darba devējam pieteikties atbalsta saņemšanai?
1. solis
Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā  “Darba vietas pielāgošana”.
2. solis 
Jāparaksta pieteikums ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz NVA oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), kas pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā Kontakti.

Detalizētāka informācija par NVA preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu “Darba vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti” pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba vietas pielāgošana”.