Olaines panorāma
Noslēdzies apmācību cikls ''Topi jaudīgāks!''

Noslēdzies apmācību cikls ''Topi jaudīgāks!''

Noslēdzies apmācību cikls ''Topi jaudīgāks!''

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs (turpmāk – ONUAC) 2023.gada septembrī sāka realizēt apmācību projektu uzņēmējiem, biznesa ideju autoriem un citiem interesentiem “Topi jaudīgāks!”.

Apmācību ietvaros organizētas deviņas klātienes un viena tiešsaistes lekcija par sekojošām tēmām: Personīgais zīmols uzņēmējdarbībā; Uzņēmuma zīmolvedība; Kā veidot attiecības ar klientiem (B to B ; B to C); Dizaina domāšana, inovācijas; Linkedin jeb modernā vizītkarte; Sociālā korporatīvā atbildība, ilgtspēja, zaļā domāšana; Digitālās komunikācijas tendences; Biznesa kontaktu veidošanas un tīklošanās prasmes.

Apmācības klātienē notika Olaines kopstrādes telpās Olainē, Veselības ielā 7, 2.stāvā divas reizes mēnesī trešdienās no 17:00-18:30.

Projekta mērķis bija zināšanu, prasmju un kompetences veicināšana primāri Olaines novada esošajiem un potenciālajiem dzīvesstila uzņēmējiem. Projekts bija pieejams jebkuram Olaines novada un apkārtējo novadu iedzīvotājam vai uzņēmējam. Virsmērķis bija 2022.gada nogalē izveidoto un aprīkoto Olaines kopstrādes telpu iedzīvināšana, kopienas veidošana, tīklošanās starp novada un Pierīgas teritorijās dzīvojošajiem un strādājošajiem cilvēkiem. Ar apmācību palīdzību izdevās veicināt kopstrādes telpu tēla veidošanu kā attālinātā darba centru, kā komandu veidošanas platformu un partneru meklēšanas vietu. Līdz ar šo projektu tika realizēti divi ‘’Pierīgas Partnerības’’ stratēģiskie mērķi - veicināt konkurētspēju, attīstīt uzņēmējdarbības vidi un dažādot sabiedriskās aktivitātes.

 

Esam gandarīti par to, ka kopumā lekcijas apmeklēja 29 dažādas personas – uzņēmēji, pašnodarbinātie, skolēni un interesenti no Olaines novada un no Rīgas. Vidēji vienu lekciju apmeklēja 11 līdz 13 klausītāji. Projekta pieteikumā plānojām, ka lekcijas apmeklēs vidēji 10 personas, līdz ar to ir pārsniegtas mūsu cerības un projekta mērķis.  Astoņi aktīvākie lekciju apmeklētāji, kuri bija apmeklējuši vairāk kā septiņas lekcijas, saņēma sertifikātus par lekciju kursa noklausīšanos.

 

Paldies Personīgā Zīmola Akadēmijai* par sadarbību projekta ietvaros, paldies ikvienam lektoram par vērtīgajām zināšanām un prasmēm, ko bija iespējams iegūt.

Paldies ikvienam lekciju dalībniekam un “Pierīgas Partnerība” par atbalstu projekta īstenošanā.

Kopīgais projekta finansējums 5950,00 eiro (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit eiro, 00 centi), no kura 4500,00 eiro (četri tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi) ir publiskais finansējums.

*SIA "Personīgās zīmolvedības akadēmija" ir pieaugušo neformālās izglītības uzņēmums, kas Latvijas tirgū darbojas kopš 2018.gada un piedāvā saviem klientiem (juridiskām un fiziskām personām) lekcijas, kursus, seminārus, meistarklases un individuālās konsultācijas personīgās zīmolvedības, komunikācijas, LinkedIn, emocionālās inteliģences, līderības un biznesa kontaktu veidošanas jomās. www.personigaiszimols.lv

Projekts tiek īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” biedrības “Pierīgas Partnerība” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansējumu projektā Nr.23-04-AL04-A019.2201-000005 ”Mācību organizēšana Olaines kopstrādes telpās”.

Vairāk attēlus var apskatīt šeit.