Olaines panorāma
NVA aicina darba devējus pieteikties skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai

NVA aicina darba devējus pieteikties skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai

NVA aicina darba devējus pieteikties skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 25. marta līdz 19. aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai 2024. gada vasarā.

Šogad pieteikumi pasākuma īstenošanai darba devējiem jāiesniedz digitāli – pieteikuma anketu ar skolēniem piedāvāto vakanču aktuālo informāciju aizpildot un iesniedzot NVA CV un vakanču portālā.

 

Atbalsts pasākuma īstenošanai:

 1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai:
 • 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, proporcionāli izglītojamā nostrādātajām stundām mēnesī;
 • valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā skolēna ar invaliditāti mēneša darba algai, proporcionāli izglītojamā nostrādātajām stundām mēnesī.
 1. Darba devējs veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par iesaistīto skolēnu, kā arī izmaksā skolēnam kompensāciju par neizmantotām atvaļinājuma dienām.
 2. dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai:
 • viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;
 • 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja vada darbu skolēnam ar invaliditāti, attiecīgi par katra nākamā skolēna darba vadīšanu – viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 1. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
 2. darba devējam pasākuma īstenošanas periodā ir iespēja saņemt konsultāciju par skolēna ar invaliditāti nodarbināšanu;
 3. skolēni, kuri ir iesaistīti pasākumā, tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

 

Kā pieteikties pasākuma īstenošanai?

1. solis:

 • Darba devējam pieteikuma forma ar aktuālo vakanču informāciju jāaizpilda un jāiesniedz NVA pašapkalpošanās portālā https://cvvp.nva.gov.lv

Instrukcija kā pieteikt darba vietas skolēniem CV un vakanču portālā

2. solis:

 • NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija izvērtē darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devēju pieteiktās darba vietas.

3. solis:

 • NVA elektroniski informēs darba devēju par pieņemto lēmumu, pozitīvas atbildes gadījumā, aicinās slēgt līgumu par apstiprināto darba vietu izveidi.

 

Darba devējam, slēdzot līgumu, ir iespēja norādīt informāciju par skolēnu ar kuru tas vienojies par darbu vasaras brīvlaikā

Vairāk info: https://www.nva.gov.lv/lv/piedavaju-darbu-skolenu-vasaras-nodarbinatiba