Olaines panorāma
Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra (ONUAC) paveiktais 2023.gadā

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra (ONUAC) paveiktais 2023.gadā

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra (ONUAC) paveiktais 2023.gadā

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs (ONUAC) apkopojis paveikto 2023.gadā (skatīt infografiku).

ONUAC šis bija astotais darbības gads, ko kopumā vērtējam kā aktīvu un radošu. Paldies visiem novada uzņēmējiem, mājražotājiem, nevalstiskajām organizācijām, iestādēm un aktīvajiem novadniekiem par sadarbību un ieteikumiem mūsu darba pilnveidošanai.

2023.gads bija pirmais Olaines kopstrādes telpu darbības gads. Telpās notika ne tikai ONUAC organizētie pasākumi un individuālais darbs. Pie mums pieredzes apmaiņas vizītēs viesojās uzņēmēji no Rīgas, Mārupes, Ķekavas un Salaspils novadiem. Apmācības saviem darbiniekiem organizēja uzņēmums “Prolux” no Mārupes novada, tikšanās saviem sadarbības partneriem organizēja novada uzņēmums “Olaines Kūdra”. AS “Olainfarm” kopstrādes telpās aicināja interesentus iepazīties ar darba iespējām uzņēmumā. Laipni uzņēmām gan skolēnus no Olaines vidusskolām, gan pārstāvjus no novada senioru biedrībām, lai iepazīstinātu ar mūsu ONUAC un iespējām, ko piedāvā kopstrādes telpas.

Sagatavojām, iesniedzām un no septembra realizējam LEADER apmācību projektu “Topi jaudīgāks!”, kura mērķauditorija ir visi tie, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas un prasmes ap un par uzņēmējdarbību. Projektā kopā ir paredzētas 10 lekcijas, no kurām 8 jau ir notikušas.

Veicām padziļinātu analīzi par novadā reģistrētajiem uzņēmumiem (darbības joma, darbinieku skaits, nomaksātie nodokļi u.c.).

Lepojamies ar to, ka izveidots video stāsts par mūsu novada mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem. Visi mūsu stāsti par uzņēmējdarbību Olaines novada pieejami mūsu mājas lapā zem sadaļas "Uzņēmējiem".