Lekcija "Par 2h zinošāks": "RUNAS MĀKSLA"

Uzņemējdarbība

09.02.2024 13:00

Mārupes pamatskola, 122.kab., Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes nov.

Uzņemējdarbība

Biedrība "Mārupes uzņēmēji" sadarbībā ar Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centru piedāvā lekciju "Runas māksla".

Veiksmīgam biznesam nepieciešama veiksmīga komunikācija. Svarīgākās lietas par publiskās runas uzbūvi, mērķiem, iezīmēm. Kā izkopt runas tehnikas paņēmienus. Kā sagatavoties veiksmīgai runai darījumu sarunās, sarunās ar darbiniekiem? 

 

Lekciju vadīs: Zane Daudziņa

Laiks: 9. februārī, plkst.13:00

Vieta: Mārupes pamatskola, 122.kab., Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes nov.

 

Pieteikšanās aizpildot anketu līdz 7. februārim: šeit!

 

Biedrība "Mārupes uzņēmēji" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Pierīgas Partnerība Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “Lekciju cikls “Par 2h zinošāks”” Nr. 23-04-AL04-A019.2201-000003 īsteno 6 lekciju mācību ciklu.