Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Uzņēmējdarbības veicināšanai novadā 2015.gada nogalē ar Olaines novada pašvaldības domes lēmumu izveidots nodibinājums "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs". Tā dibinātāji ir Olaines novada dome, biedrība "Olaines uzņēmēju biedrība” un RTU Olaines Tehnoloģiju koledža (uz dibināšanas brīdi - Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža).

Būtiskākie nodibinājuma darbības uzdevumi:

 • nodrošināt informatīvo un cita veida atbalstu Olaines novada uzņēmējiem;
 • veicināt Olaines novada uzņēmumu un novada starptautisko atpazīstamību;
 • sniegt atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošajiem uzņēmējiem;
 • informēt investorus un citus interesentus par biznesa attīstības iespējām Olaines novadā;
 • veicināt sadarbību ar LIAA biznesa inkubatoriem un lielākajām darba devēju organizācijām;
 • apkopot informāciju par novadā esošajiem resursiem (zeme, investīciju objekti, pieejamā infrastruktūra) un uzņēmumiem;
 • veidot savstarpējus kontaktus un informācijas apmaiņu starp novadā esošajiem uzņēmumiem un citu reģionu uzņēmējiem, starp pašvaldību, uzņēmējiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, lai popularizētu uzņēmējdarbības iespējas un veicinātu atbalstu Olaines novadā;
 • veicināt RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas studiju procesa attīstību un popularizēšanu.

 


 

Ar Uzņēmumu reģistra 2022.gada 28.janvāra lēmumu uz trīs gadiem par ONUAC valdes locekļiem iecelti:

 • Valdes priekšsēdētājs - Olaines novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs
 • Valdes loceklis – Olaines novada domes deputāts Aleksandrs Geržatovičs
 • Valdes loceklis – RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas direktora vietnieks studiju un pētniecības darbā Uģis Rusmanis

 

 


 

Kontakti:

Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, 3.stāvs

Direktore: Edīte Alksne

Tālrunis: 29417886

E-pasts: onuac@olaine.lv

Tiešsaistes sociālais tīkls Facebook

 

Rekvizīti:

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov.

Reģ. Nr. 40008243796

AS Swedbank

HABALV22

LV67HABA0551040920880