Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs sniedz iespēju jauniešiem attīstīt prasmes un iegūt pirmo darba pieredzi! 

 

Ikvienam jaunietim ir iespēja veikt brīvprātīgo darbu Olaines novadā un par to saņemt apliecinājumu! Olaines novada pašvaldība jauniešiem regulāri piedāvā iespēju kļūt par brīvprātīgo un gūt pieredzi dažādu aktivitāšu organizēšanā un norisē.
 

Seko līdzi jaunumiem jauniesiem.olaine.lv vai mūsu sociālajos tīklos!

 

Jaunieši, kas veic brīvprātīgo darbu, pilnvērtīgāk sagatavo sevi pieaugušo dzīvei, skolā iegūtās zināšanas pielietojot praksē!

 

Jaunieši, kuri iesaistās brīvprātīgajā darbā:

  • iegūst jaunu pieredzi un prasmes, kā arī iespēju CV pievietot apliecinājumu, par veikto brīvprātīgo darbu;
  • saņem iespēju prioritāri pieteikties vasaras nodarbinātībai. (Ja esi vecumā no 15 līdz 17 gadiem un atbilsti citiem kritērijiem, kas norādīti "Kārtībā, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā" un būsi nostrādājis vismaz 30 stundas brīvprātīgajā darbā Tev vieta tiks piešķirta prioritāri.);
  • uzzina par īpašām iespējām tieši brīvprātīgajiem.

 
Brīvprātīgā darba likumā teikts, ka par brīvprātīgo darbu uzskatāms bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic fiziskā persona, nestājoties ar biedrību vai nodibinājumu darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu.
 
ES piedāvā jauniešiem iespēju veikt brīvprātīgo darbu Eiropā un citur pasaulē!
Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Vairāk uzzini Eiropas Jaunatnes portālā.