Projekts "Uzmanību, gatavību, kontakts!"

2022.gadā Olaines 1.vidusskolas skolēnu parlaments īstenojis projektu “Uzmanību, gatavību, kontakts!”

 

Īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektu, tika stiprināta skolēnu pašpārvalde, veicināta pašpārvalžu sadarbība, sekmēta pašpārvaldes dalībnieku spēja pārstāvēt skolēnu intereses un uzlabota izglītības iestādes ikdienas dzīve un vide.

Projektā iesaistījās skolēni no Olaines 1. vidusskolas, Olaines 2. vidusskolas un RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas skolēnu pašpārvaldēm.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Saliedēšanās pasākums/mācības skolēnu pašpārvaldei “Kas ir skolēnu pašpārvalde?”;
  • Tematiskā nedēļa “Viss par un ap pašpārvaldi”;
  • Mācības “Kā veidot efektīvu sadarbību ar vienaudžiem, veicinot līdzdalību”;
  • Tematiskā nedēļa “Es, mana skola, mana valsts.”;
  • Pieredzes apmaiņas pasākums “Dodot kļūsti bagātāks!”;
  • Projekta aktivitāšu izvērtēšana un turpmākā darba plānošana.

 

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.