Projekts “KOPĀ VARAM! Līdzdalība mūsu kopienas izaugsmē”

 

2023.gada 1.semestrī Olaines 2.vidusskolas skolēnu pašpārvalde īstenojusi projektu “KOPĀ VARAM! Līdzdalība mūsu kopienas izaugsmē”.

 

Projekta mērķis bija uzlabot Olaines 2.vidusskolas 6. – 9.klašu skolēnu labsajūtu skolā, mācībās un komunikācijā savā starpā, cenšoties mazināt pēcpandēmijas radīto negatīvo ietekmi. Kā arī palielināja skolēnu pašpārvaldes saliedētību un uzticību skolēnu vidū.

 

Projektā īstenotās aktivitātes:

  • vienotu T-kreklu izveide skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem;
  • pašpārvaldes dalībnieki īstenos saliedēšanās pasākumus, kuru ietvaros skolēniem būs iespēja uzzināt vairāk par pašpārvaldi to dalībniekiem;
  • lekcija par “Pandēmijas ietekmi uz skolēniem un viņu mācību sasniegumiem”;
  • neformālās izglītības pasākums “Tēja ar skolotājiem”;
  • sporta aktivitātes un zumbas nodarbība;
  • ieteikumu un saliedēšanās aktivitāšu rokasgrāmatas izveide Olaines 2.vidusskolai un Olaines 1.vidusskolai.

 

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.