Mobilais darbs ar jaunatni

 

Kas tas ir?

Mobilais darbs ar jaunatni ir darba ar jaunatni paveids, kas rada jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kur nav jauniešu centru un brīvā laika aktivitātes ir limitētas.

 

 

Kāpēc nepieciešams?

Mums ir svarīgs ikviens Olaines novada jaunietis, tāpēc ir nepieciešams veicināt aktivitātes ar jauniešiem visā novada teritorijā. Mobilais jaunatnes darbs ir nozīmīgs, jo tas veicina jauniešu līdzdalību un attīstību, kā arī palīdz iejusties un nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem.

 

Mūsu vīzija

Jaunieši ir mūsu pilsētas un novada nākotnes veicinātāji, tāpēc ir svarīgi nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem Olaines novadā dzīvojošajiem jauniešiem. Mobilais jaunatnes darbinieks regulāri dodas uz Olaines novada ciemiem, kur uzrunā jauniešus un uzklausa viņu vēlmes, lai jaunieši apzinātos, ka viņi ir svarīga sabiedrības daļa, kura spēj veicināt pilsētas un novada attīstību. Ar dažādu aktivitāšu un metožu palīdzību nodrošinām saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un jauniešu iesaisti Olaines novadā.

 

Kā tas notiek?

Mobilais jaunatnes darbinieks Patriks kopā ar brīvprātīgajiem jauniešiem dodas Olaines pilsētas vai Olaines novada ciemu ielās ar dažādām mobilā jaunatnes darba aktivitātēm - dažreiz tās ir kādas sportiskas aktivitātes, radošās darbnīcas vai galda spēles, bet citreiz sarunas un informācijas izplatīšana jauniešu vidū par dažādām jauniešiem aktuālām tēmām un iespējām. Aktivitātes norisinās no 16:00 līdz 19:00. Mobilo jaunatnes darbinieku un brīvprātīgos vienmēr iespējams atpazīt pēc sarkanas krāsas džempera, krekliņa, cepures vai somas ar Olaines Jauniešu centra "Popkorns" logo, kas tapuši projekta "Jaunieši Olaines novadā" ietvaros*. 

 

Mobilā darba ar jaunatni aktivitātes JŪNIJĀ

 

*Projekts "Jaunieši Olaines novadā" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.