Jauniešu dome

Jauniešu dome nodrošina iespēju Olaines jauniešiem pārstāvēt savas intereses novadā!

 

Jauniešu dome pulcē aktīvus un ieinteresētus jauniešus, kuri mācās kādā no Olaines novada skolām vai dzīvo Olainē.

 

Kopš 2014.gada jauniešu dome:

  • piedalās jauniešu interešu un vajadzību izpētē un analīzē;
  • veicina pašvaldības jauniešu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu;
  • veicina jauniešu sadarbību ar pašvaldību un citām jauniešu domēm;
  • izplata informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām;
  • iesaistās pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos pasākumos, projektos un programmās!

 

 

 

Olainē novada Jauniešu domes mērķis ir nodrošināt Olaines novada jauniešu interešu pārstāvniecību, kā arī veicināt un koordinēt jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā gan vietējā, gan valsts mērogā.