Jauniešu dome

Jauniešu dome nodrošina iespēju Olaines novada jauniešiem pārstāvēt savas intereses novadā!

 

 

Jauniešu dome pulcē aktīvus un ieinteresētus jauniešus, kuri mācās kādā no Olaines novada skolām vai dzīvo Olaines novadā. Tā darbojas kopš 2014.gada un īsteno sekojošas darbības:

  • piedalās jauniešu interešu un vajadzību izpētē un analīzē;
  • veicina pašvaldības jauniešu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu;
  • veicina jauniešu sadarbību ar pašvaldību un citām jauniešu domēm;
  • izplata informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām;
  • iesaistās pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos pasākumos, projektos un programmās!

 

Jauniešu domes darbības termiņš ir viens gads no ievēlēšanas un tā tiek pārvēlēta katra mācību gada sākumā. 

 

2023./2024.mācību gada Olaines novada Jauniešu domes sastāvs:

Beatrise Romanoviča

Marta Sevčuka

Samanta Ribicka

Emīlija Supe

Anna Veronika Priede

Nikole Mekša

Margarita Bardova

Līva Zommere

Renāts Vilažinskis

Lineta Žitņikova

Līva Reihmane

Markuss Putniņš

Ja nepieciešams sazināties ar Olaines novada Jauniešu domi, raksti uz popkorns@olaine.lv.