Skolēnu nodarbinātība

​​​​​​Skolēnu vasaras nodarbinātība veicina karjeras izglītību, radot iespēju 15 līdz 17 gadu vecumu sasniegušiem skolēniem apgūt darba prasmes un iemaņas.

 

Skolēnu vasaras nodarbinātība 2022

 

Lai veicinātu karjeras izglītību un sniegtu iespēju lielākam skolēnu skaitam lietderīgi pavadīt mācību gada vasaras brīvdienas, tika veikti grozījumi noteikumos „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā”, nosakot nodarbināto skolēnu skaita palielināšanu no 60 uz 70.

 

No 4.jūlija līdz 26.augustam 60 skolēniem būs iespēja iesaistīties nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā un strādāt kādā no Olaines novada pašvaldības iestādēm. Katrs skolēns strādās 2 nedēļas, 4 stundas dienā, saņemot stundas tarifa likmi 3,40 EUR.

 

Olaines novada pašvaldības organizētajā skolēnu nodarbinātībā var piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs Olaines novadā un kuru dzīvesvieta (vai vismaz viena no vecāku vai aizbildņu dzīvesvietām) deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā.

 

Laika grafiks:

31.05. skolēni saņēma lēmumu uz iesniegumā norādītajām e-pasta adresēm. Skolēniem, kuriem darba vietas tika apstiprinātas, vēstulē tika norādīts darba līguma parakstīšanas un darba drošības instruktāžas sapulces laiks un norises vieta. Līguma slēgšanas brīdī skolēniem jāiesniedz apliecinājumu no vecāka (Pielikums Nr.2), medicīnisko izziņu no ģimenes ārsta un iesniegumu, kurā norādīta banka un bankas konts, uz kuru pārskaitīt algu.

04.07.-15.07. I periods

18.07.-29.07. II periods

01.08.-12.08. III periods

15.08.-26.08. IV periods

 

Noteikumi "Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā"

 

2021.gada vasarā Olaines novada pašvaldība nodrošināja 45 darba vietas jauniešiem vasaras nodarbinātības pasākumos. Jauniešiem bija iespēja gūt ieskatu un iemaņas tādās profesijās kā

  • labiekārtošanas darbinieks stadionā, baseinā, slidotavā;
  • sētnieks;
  • bērnudārza audzinātājs;
  • jaunatnes darbinieks;
  • kultūras pasākumu organizators;
  • tērpu pārzinis;
  • bibliotekārs;
  • muzeja darbinieks.

Kā jaunieši atzina vasaras nodarbinātības laikā jaunieši apguva prasmes patstāvīgi darboties, plānot savu laiku un darbus, sadarboties komandā kā arī attīstīja komunikāciju prasmes.

 

Skolēnu vasaras nodarbinātība ir Olaines novada pašvaldības īstenota iniciatīva kopš 2013.gada.