Iespējas jauniešiem

​​​​​​Skolēnu vasaras nodarbinātība veicina karjeras izglītību, radot iespēju 15 līdz 17 gadu vecumu sasniegušiem skolēniem apgūt darba prasmes un iemaņas.

 

Olaines novada pašvaldības organizētajā skolēnu nodarbinātībā var piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs Olaines novadā un kuru dzīvesvieta (vai vismaz viena no vecāku vai aizbildņu dzīvesvietām) deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā.

 

Aktuālā kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā tiks ievietoti 2022.gada martā.

 

 

2021.gada vasarā Olaines novada pašvaldība nodrošināja 45 darba vietas jauniešiem vasaras nodarbinātības pasākumos. Jauniešiem bija iespēja gūt ieskatu un iemaņas tādās profesijās kā

  • labiekārtošanas darbinieks stadionā, baseinā, slidotavā;
  • sētnieks;
  • bērnudārza audzinātājs;
  • jaunatnes darbinieks;
  • kultūras pasākumu organizators;
  • tērpu pārzinis;
  • bibliotekārs;
  • muzeja darbinieks.

Kā jaunieši atzina vasaras nodarbinātības laikā jaunieši apguva prasmes patstāvīgi darboties, plānot savu laiku un darbus, sadarboties komandā kā arī attīstīja komunikāciju prasmes.

 

Skolēnu vasaras nodarbinātība ir Olaines novada pašvaldības īstenota iniciatīva kopš 2013.gada.